ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи I
наслов датум документ
Национална Програма за Усвојување на Правото на Европската Унија, Ревизија 2016 29.03.2016
Упатство за внатрешни работни процедури за имплементација на проекти од крајните приматели / корисници од ИПА компонента I (Транцизиска помош и институционална надградба) 26.01.2015
ТАИБ Секторски Мониторинг Комитет 09.07.2014
Национална Програма за Усвојување на Правото на Европската Унија, Ревизија 2014 - 2016 17.01.2014
Стратешки план на СЕП 2014-2016 16.01.2014
Финансиска спогодба 2012, ИПА 2007-2013 13.11.2013
Извештај за напредокот на Република Македонија за 2013 година - Mk 17.10.2013
Извештај за напредокот на Република Македонија за 2013 година - Al 17.10.2013
Извештај за напредокот на Република Македонија за 2013 година - En 17.10.2013
Стратегија за проширување 2013-2014 - En 17.10.2013
Стратегија за проширување 2013-2014 - Mk 17.10.2013
Стратегија за проширување 2013-2014 - Al 17.10.2013
Список на проекти финансирани од ИПА  Cross Border Cooperation 03.10.2013
ТАИБ 2011  
Развој на Човечки Ресурси HRD 2010 - 2011  
ТАИБ 2010  
ТАИБ 2009  
Развој на Човечки Ресурси HRD 2007 - 2009  
Регионален Развој RD 2007 - 2009  
ИПА 2008  
ИПА 2007    
План за развој / Обуки за 2013 врз реализираните Проценки за Потреби на Обуки во Оперативната структура (ИПА-ТАИБ) 28.06.2013    
Обука на персоналот и анкета за потребите за развој 01.03.2013
НПАА ревизија 2013 година 25.12.2012
Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2013 - 2015 25.12.2012
Стратегија за проширување и клучни предизвици 2012-2013 10.10.2012 
Заклучоци кои се однесуваат на Република Македонија - 2012  10.10.2012
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2012 10.10.2012 
Анекси кон ИЗВЕШТАЈОТ на Владата на Република Македонија до Европската Комисија за статусот на реализација на активностите од ПАТОКАЗОТ за реализација на приоритетните цели усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво 26.07.2012 
ИЗВЕШТАЈ на Владата на Република Македонија до Европската Комисија за статусот на реализација на активностите од ПАТОКАЗОТ за реализација на приоритетните цели усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво 26.07.2012 
Заклучоци од Пристапниот дијалог на високо ниво  07.05.2012
ПАТОКАЗ за реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво 03.05.2012 
Акциски план 2  30.01.2012
НПАА ревизија 2012 година 29.12.2011 
Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2012 - 2014  29.12.2011
Заклучоци кои се однесуваат на Република Македонија - 2011 12.10.2011 
Стратегија за проширување и клучни предизвици 2011 - 2012 (ЕН) 12.10.2011 
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011  12.10.2011
Акциски план 1 23.09.2011 
Акциски План 19.09.2011
Акциски план 19.09.2011 
НПАА Ревизија 2011 Наративен дел  28.12.2010
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2010 09.11.2010
НПАА Ревизија 2010 Наративен дел  30.12.2009
Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2010 - 2012 30.12.2009
Преглед на тековна и планирана странска помош 2010 - 2012  30.12.2009
Проектирани буџетски средства 2010 - 2012 30.12.2009
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2009  15.10.2009
NFP Брошура (2010) 02.10.2009
Поимник на терминологијата на Европската унија 01.09.2009
ИПА-програма за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција 20.08.2009
Application Form - ORIO - Facility for Infrastructure Development  01.08.2009
НПАА Ревизија 2009 - Наративен Дел  29.05.2009
Прилог 1 - Преглед на национални правни акти кои се усогласуваат со ЕУ 2009-2014 29.05.2009
Прилог 2 - Потребно кадровско зајакнување 2009-2011 29.05.2009
Прилог 3 - Проектирани буџетски средства 2009-2011 29.05.2009
Прилог 4 - Преглед на тековна и планирана странска помош 29.05.2009
Инструмент за поддршка во подготовката на инфраструктурни проекти 29.05.2009
Извештај за напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување во ЕУ за периодот октомври 2008 - јуни 2009  29.05.2009
Прилог 1: Листа на правни акти 10.2008 - 06.2009 29.05.2009
IPA Programming Guide Volune I: FOR COMPONENTS I (TRANSITION ASSISTANCE AND INSTITUTION BUILDING) AND II (CROSS BORDER CO–OPERATION) 23.04.2009
IPA Programming Guide Volume II: FOR COMPONENTS I (TRANSITION ASSISTANCE AND INSTITUTION BUILDING) AND II (CROSS BORDER CO–OPERATION)  23.04.2009
Анекс Ц 1 МПАП 2009 02.02.2009
Анекс Ц 2 - Формат за предлог проект Матра-флекс 02.02.2009
Анекс Ц 3 - Формат за предлог проект Г2Г - краток 02.02.2009
Анекс Ц 4 Г2Г.нл 2009 02.02.2009
Одлука на Европската Комисија за усвојување на програмата за поддршка на оперативниот буџет на Секретаријатот на Советот за регионална соработка за периодот од јули 2009 до декември 2010 под ИПА к1 за 2008  19.12.2008
РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ ВО 2009 ГОДИНА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 15.12.2008
Акциски план за реализација на препораки од Progress reportot 2008  15.11.2008
Претпристапна економска програма 2008-2010 15.11.2008
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2008 05.11.2008
Part I: Situation of Agriculture and Rural areas 23.09.2008
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 

Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2019 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.