ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи VII
наслов датум документ
 Поддршка на инфраструктурните проекти – Техничка поддршка бр.2 
 Поддршка на инфраструктурни проекти –Прозорец за општините бр.3  
 Хоризонтална поддршка на координацијата со Меѓународните финансиски институции во Западен Балкан и Турција (ИПА централизирани програми бр.4  
 Хоризонтална поддршка на координацијата со Меѓународните финансиски институции во Западен Балкан и Турција (ИПА централизирани програми 4)  
 Поддршка на ДАБЛАС и службите на секетаријатот  
 Еразмус Мундус – Прозорец за надворешна соработка  
 Еразмус Мундус – Прозорец за Западен Балкан и Турција  
 Учество во Агенциите на задницата  
 Инфраструктура на квалитет во Западен Балкан и Турција  
 Социјална инклузија: Регионална поддршка на маргинилизираните заедници  
 Повеќе-корисничка програма за соработка во областа на статистиката  
 Регионална програма за трговија и инвестиции во Западен Балкан  
 Програма Млади во акција  
 Регионална програма за намалување на ризикот од катастрофи во Југоисточна Европа  
 Одлука на Европската Комисија за усвојување на ИПА мониторинг програмата под ИПА к1 за 2008  
 Mерки и активности за реализација на главните приоритети  
 ИПА-програма за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија  
 ИПА-програма за прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија  
 Пакет проектни фишиња за националната програма за 2007 година  
 ИПАРД-оперативен план  
 Закон за усогласеност на проектите  
 Формулар за аплицирање  
 Прирачник за јапонска развојна помош (пдф)  
 Упатство за изготвување проекти за кредитирање преку јапонската ОДА (пдф)  
 Формулар за аплицирање за неповратна помош за мали проекти во областа на културата  
МИФФ 2007-2009  
Одлука на Советот и на Комисијата од 23 февруари 2004 година во врска со заклучокот на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, од една страна, и Република Македонија, од друга страна  
Договор во форма на размена на писма во врска со одлуката на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од една страна, и Република Македонија, од друга страна  
Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од една страна и Република Македонија, од друга страна  
Протокол 1 за текстилни производи и облека  
Протокол 2 за производи од челик  
Протокол 3 за трговија помеѓу Република Македонија и Заедницата за преработени земјоделски производи  
Протокол 4 се однесува на дефиницијата на концептот на „производи со потекло“ и методите на административната соработка  
Протокол 5 за заедничката административна поддршка во царинската служба  
ССА - Финален документ  
Информација за податоците за влегување во сила на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и Република Македонија  
Одлука на Советот од 3 декември 2001 година во врска со заклучокот од Дополнителниот протокол за регулирање на трговските аспекти од Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна  
Дополнителен протокол за регулирање на трговските аспекти на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија од друга страна  
Одлука на Советот од 22 ноември 2004 година за потпишувањето на Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија, од друга страна, во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедницата  
Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија, од друга страна, во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедницата  
Одлука на Советот од 2 јуни 2005 година за усвојување на Протокол кон Сопогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија, од друга страна, во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедницата  
Забелешка за датумот на влегување во сила на Одлуката бр. 4/2004 од ЕУ-Мексикански здружен совет, изменувајќи ја Одлуката бр.2/2001 од Здружениот совет  
Одлука на Советот од 21 ноември 2005 година за заклучоците од Протоколот за изменување и дополнување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, за намалување на царините за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од РМ во Заедниците  
Протокол за изменување и дополнување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија од друга страна, за намалување на царините за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од РМ во Заедницата  
Договор во форма на размена на писма помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, за намалување на царината за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од РМ  
Одлука на Советот од 22 ноември 2004 година за потпишување на апликација од Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естониja...  
Договор во форма на размена на писма помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија...  
Информација во врска со податоците за влегување во сила на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија ... кон ЕУ  
Одлука на Советот и на Комисијата од 21 февруари 2005 година за заклучоците од Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија ... кон ЕУ  
Одлука на Советот од 18 февруари 2008 година за потпишување на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна, и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Бугарија и Романија кон Европската унија  
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.