ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи IV
наслов датум документ
 Заштита на растенија 15.04.2005
 Идентификација и регистрација на животни 15.04.2005
 Трговски односи во винарскиот сектор  15.04.2005
 Земјоделство: Правен и институционален / административен капацитет  15.04.2005
 Трговија со земјоделска храна меѓу Република Македонија и ЕУ 15.04.2005
 Ветеринарен сектор 15.04.2005
 Легислатива во областа на рибарството и административна структура  15.04.2005
 Политика за трговска рамена на ЕУ 01.02.2005  
 Упатство за прашалник 23.10.2004
 Национална стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија  06.09.2004
 Брошура „И Сонцето е ѕвезда-Македонија во ЕУ“ 22.06.2004
 Одлука на Советот на ЕУ за начелата, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство 14.06.2004
 Одлука бр. 1/2004 на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници 28.05.2004
 Национална програма за приближување на законодавството 2004  15.04.2004
 Предлог за Одлука на советот за начелата, приоритетите и условите содржани во Европско партнерство 30.03.2004
 Информации за користење на услугите на TAIEX 05.03.2004
 КАРДС Годишна акциона програма 2004 г. за Република Македонија 01.03.2004
 Извештај за напредокот во Процесот на Стабилизација и Асоцијација за приоритетните области идентификувани во Извештајот на Европската Комисија за ПСА за 2003 (ноември 2003 - јануари 2004 година) 15.02.2004
 Инструкции за тендерот Business to Business - Прв тендер 2004 28.01.2004
 Програма за работа на Секторот за европска интеграција за 2004 25.01.2004
 Барање за прибирање на услуги од областа на односи со јавност 01.12.2003
 Спецификација за Барањето за услуги од областа на односи со јавност 44/2003  01.12.2003
 Полугодишен извештај за напредокот на Процесот на стабилизација и асоцијација за приоритетните области идентификувани во Извештајот на европската комисија за ПСА 2003 20.11.2003
 Европа од А до Ш, Прирачник за европска интеграција  10.10.2003
 Отворен повик за услуги од областа на односи со јавноста 08.10.2003
Спецификација за отворениот повик 3/2003 08.10.2003
Оперативен план за реализација на Стратегијата за обука на државните службеници од областа на Европската унија 01.10.2003
Динамика за превод на ЕУ правни акти 04.09.2003
Упатство за работа на техничките комитети 04.09.2003
Барање за регистрирање на проект во Централната база на податоци на Владата на Република Македонија.(изготвено од Секторот за eвропска интеграција 28.08.2003
Избрани кандидатите за последипломски студии во странство од областа на ЕУ за академската 2003/2004 19.08.2003  
Упатство за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ) при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за промет на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични неповратни средства на странски донатори (изготвено од Министерството за финансии бр. 08-17077/1 од 07.08.2003 година) 07.08.2003
Инструкции за тендерот Business to Business - Втор тендер 2003 01.07.2003
ЕБРД проекти потпишани до 30 Јуни 2003 30.06.2003
Акционен план за спроведување на препораките од извештајот за стабилизација и асоцијација на Eвропската комисија за Република Македонија – 2003 година 16.06.2003
Деловник за работа на Работниот комитет за Европска интеграција 09.04.2003
Одлука за формирање на Работен комитет за европска интеграција 08.04.2003
Одлука за формирање на работни групи за усогласување на законодавството на Република Македонија 08.04.2003
Регулатива на советот (ЕЗ) Број 1605/2002 од 25 Јуни 2002 за финансиски пропис применлива на генералниот буџет на Европските заедници 04.04.2003
Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Македонија и Република Словенија за техничка помош во областа на европската интеграција 02.04.2003
Предлог структура за работни групи и подгрупи за усогласување на законодавството со Acquis communautaire 01.04.2003
Втор извештај на Европската Комисија за Процесот на стабилизација и асоцијација 26.03.2003
Стратегија за информирање и комуникација со јавноста за процесот на Европска интеграција на Република Македонија 2003 17.03.2003
Оперативен план за имплементација на Стратегијата за информирање и комуникација со јавноста за процесот на Европска интеграција 2003 17.03.2003
Меморандум за соработка во рамките на процесот за европска интеграција межу Секторот за Европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и Министерството за европски интеграции при Владата на Република Хрватска 15.03.2003
Национална програма за приближување на законодавството 2003 01.03.2003
Информација за изработка и потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија 01.03.2003
Статус по држави донатори 01.03.2003
Презентација на ИТ системот 25.02.2003
Техничка помош на Секторот за европска интеграција - Завршна презентација 25.02.2003  
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.