ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи II
наслов датум документ
 Адресар на координатори (Прашалник) 
 НПАА 2008 прилог 01 легислатива 2008-2014  
 НПАА 2008 прилог 02 вработувања  
 НПАА 2008 прилог 03 Буџет  
 НПАА 2008  
 Одлука на советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Пристапното партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2006/57/EC  
 Партнерство за пристапување 2007 со Република Македонија  
 ЈИЕ - Програма за транснационална соработка за европска област во транзиција на патот кон интеграција  
 Институционална платформа и принципи за водење на преговорите за пристапување на Република Македонија во Европската унија 2007  
 Резолуција за приоритетите за пристапувањето на Република Македонија во Европската унија и отворањето преговори за членство во Европската унија  
 Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2007  
 Предлог за Одлука на советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Пристапното партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2006/57/EC  
 Стратегија за проширување и главни предизвици 2007-2008  
   
 Стратегиска кохерентна рамка  
 Образец за поднесување на барање за вработување, согласно НПАА Анекс 2  
 НПАА 2007 наративен  
 НПАА 2007 01 прилог легислатива  
 НПАА 2007 02 прилог вработувања  
 НПАА 2007 03 прилог буџетски средства  
 НПАА 2007 листа на закони предвидени за 2007  
 Информација за текот на процесот на пристапување на Република Македонија во Европската унија за декември 2006 и јануари, февруари 2007 година  
 Национален развоен план 2007-2009  
 Транснационална програма за Југоисточна Европа  
 Извештај за напредокот на Република Македонија 2006  
 Стратегија за проширување и главни предизвици 2006 - 2007  
 Извадок од заклучоците од Извештајот на Комисијата до Европскиот парламент и до Советот – Стратегија за проширување и главни предизвици 2006-2007  
 Брошура „И Сонцето е ѕвезда“ - Трето дополнето издание  
 Барање за пристап до информации од јавен карактер  
 Регулатива (EЗ) бр. 1085/2006 на Советот за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош (ИПА)  
 Заедничката земјоделска политика на ЕУ  
 Заедничка земјоделска политика, регионална политика и рурален развој -рурален развој  
 Апликација за добивање на грантови за мали проекти од Јапонската влада  
 Упатство за изготвување проекти за кредитирање преку јапонската ОДА помош  
 НПАА 2006  
 НПАА 2006 прилог 1 легислатива  
 НПАА прилог 2 институции  
 НПАА 2006 прилог 3 финансиски потреби  
 Стратешки план за подготовка на македонската верзија на Аcquis communautaire (Право на Европската унија) и превод на македонското законодавство 2006-2010  
 Прирачник за јапонска развојна помош  
 Информација за текот на процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија  
 Акциски план за Европско партнерство 2005  
 Одлука на советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2004/518/ЕЗ  
 Стратешки план на Секретаријатот за европски прашања 2006-2008  
 Поимник на Институции во Република Македонија  
 Поимник за ССА  
 Поимник - Агенции на ЕУ  
 Поимник - Финансии  
 Општ поимник  
 Поимник - Внатрешен пазар  
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 

Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.