ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи III
наслов датум документ
 Тријазичен поимник 01.11.2005
 Поимник - Моторни возила 01.11.2005
 Поимник - Хемија  01.11.2005
 Информација за извештајот за оценската експертска мисија на Европската комисија во областа на Правда, слобода и безбедност во Република Македонија  01.11.2005
 Прирачник за преведување на правните акти на Европската унија 15.10.2005
 Техничко упатство за процесот на преведување на правните акти на Европската унија  15.10.2005
 Презентација за Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и ЕУ 21.09.2005
 Поимник на институциите на Европската унија 13.09.2005
 Поимник - III Агенции на Европската унија 13.09.2005
 Поимник - Генерални директорати и служби на Европската комисија 13.09.2005
 Програмата за Економска соработка со пазарите во развој - PSOM 21.07.2005
 Учество на тендери во рамките на ЕУ инструментите Phare, ISPA и SAPARD  21.07.2005
 Програма за краткорочни и среднорочни активности за создавање поволна клима за поднесување барање за членство во Европската Унија  15.07.2005
 КАРДС годишна акциона програма 2005  07.07.2005
 Приоритети на Претседателството на Велика Британија со ЕУ 2005 01.07.2005
 Документ - прирачник: Клучни прашања во врска со увозната регулатива и нови правила за хигиена на храната и официјална контрола на храната 29.06.2005
 Информација за Користење на Твинингот како претпристапен инстумент на ЕУ за јакнење на институционалните капацитети во Република Македонија 10.06.2005
 Институционална надградба во рамките на политиката на Европската унија - Упатен прирачник за твининг проектите 15.05.2005
 Општ вовед во Твининг прирачникот 15.05.2005
 Билатерална размена 12.05.2005
 Предизвици во реформите во процесот на приближување кон ЕУ 11.05.2005
 База на податоци на твининг речникот  10.05.2005
 Претставување на твининг инструментот  10.05.2005
 Активности на Твининг Проект  10.05.2005
 CARDS проекти и постоечки Твининг проекти 10.05.2005
 Детален дизајн на проектот 10.05.2005  
 Компоненти на твининг проект 10.05.2005  
 Имплементација на твининг проекти 10.05.2005  
 Подготовка на Твининг проект 10.05.2005  
 Буџет на твининг проект  10.05.2005  
 Kлучни измени на Прирачникот за твининг како резултат од воведувањето на заедничкиот твининг прирачник за PHARE (TF), CARDS, MEDA и TACIS програмите  10.05.2005  
 Програма ТЕМПУС - Прирачник за апликанти  01.05.2005  
 Оперативен план за имплементација на Стратегијата за информирање и комуникација со јавноста за процесот на европска интеграција 2005 25.04.2005
 Економски критериуми од Копенхаген  22.04.2005  
 Пред-пристапен инструмент (IPA)  21.04.2005  
 Фондови на ЕУ за економски и социјален развој  21.04.2005  
 Обука за Економско Управување и Управување со Странска помош  21.04.2005  
 Анализа и оценка на политики:  21.04.2005
 Анализа на Комуникациони Политики  21.04.2005  
 Ефикасно искористување на странската помош  21.04.2005  
 Креирање и спроведување на политики  21.04.2005  
 Секторски и повеќе секторски политики  21.04.2005  
 Мониторинг и Оценка 21.04.2005
 Побарувања за децентрализиран менаџмент 20.04.2005
 Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Холандија за Програма за соработка со пазарите во развој (ПСОМ) 15.04.2005
 Подготовка на национална програма за усвојување на правото на ЕУ(NPAA) 15.04.2005  
 Бази на законодавството 15.04.2005  
 Структура на националната програма за усвојување на правото на ЕУ и на нејзините поглавја 15.04.2005  
 Улогата на министерствата, работните групи и СЕИ во подготовката на националната програма за усвојување на правото на EU 15.04.2005
 Безбедност на храната 15.04.2005
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 

Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.