ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Слободен пристап до информации
Слободен пристап до информации

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, беше усовоен во јануари 2006 година со што Република Македонија влезе во заедницата на над 75 земји од светот кои имаат закони со кои се гарантира правото на пристап до информации од јавен карактер. Законот е во согласност со член 16 од Уставот на Република Македонија со којшто се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на информации.

Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, СЕП ги назначува следниве лица:
Иван Донев
Секретаријат за европски прашања
Кеј Димитар Влахов Бр.4 1000 Скопје
моб:+389 70 409 498

ivan.donev@sep.gov.mk
Енис Зеќири
Секретаријат за европски прашања
Кеј Димитар Влахов Бр.4 1000 Скопје
моб:+389 70 234 953;

enis.zeqiri@sep.gov.mk

Електронско барање за пристап до информации од јавен карактер

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер:
www.sinf.gov.mk
www.komspi.mk

Секретаријатот за европски прашања располага со следниве информации од јавен карактер:

Бази на податоци

Публикации

Документи

Постапка за остварување на правото

  1. Начини на поднесување - усно, писмено или во електронски запис.
  2. Форма на добивање на информацијата: увид, препис, фотокопија или електронски запис.

Должности на имателите на информации

  1. Листа на информации – имателите на информации се должни редовно да ја водат и ажурираат листата на информации со кои тие располагаат и да ги објавуваат на начин достапен до јавноста.
  2. Посредување на информации – во член 10 се опфатени сите информации за кои имателот е должен да ја информира јавноста.
  3. Во овој дел се опфатени и оние технички аспекти, во однос на тоа што одговорните лица кај имателите на информации од јавен карактер се должни да обезбедат простории за увид во бараните информации.
  4. Службените лица се должни да им укажуваат помош при барањето на информациите.

Службено лице за посредување со информации

  1. Секој имател на информации за посредување определува едно или повеќе службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации.
  2. Имателот на информации е должен да обезбеди информирање на јавноста за службеното лице за посредување со информации.
  3. Службеното лице за посредување со информации стапува во контакт со барателот, ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации, чувањето и давањето на информациите.
  4. Повеќе иматели на информации можат заедно да определат едно или повеќе службени лица за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации.

Дефиниции

Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2017 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.