BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: BALLKANI PERËNDIMOR PRET ANËTARËSIM TË PLOTË NË BE
12:08, Tuesday, November 26, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane Bujar Osmani, sot kishte fjalën e tij në seancën e Këshillin Nacional për Euro-integrime në të cilin u diskutua qasja e paralajmëruar drejt zgjerimit të BE-së si dhe sfidat e së njëjtës.

Seanca e sotme e Këshillit Nacional për Euro-integrime paraqet platformë të vërtetë për diskutim në të cilën mund të bëjmë prerje të procesit të përgjithshëm të integrimeve evropiane pas samiteve të tetorit, në dritën e dokumentit të ri të përgatitur nga Franca, non-pejpëri për reforma të metodologjisë, që paraqet një bazë të mirë për kthim të integrimeve evropiane në rrugën e vërtetë theksoi Osmani, me çrast potencoi se vendi ynë gjendet para një sfide të re për tu adaptuar në sfidat me të cilat ballafaqohet Unioni si dhe në mënyrë konstruktive ti qaset nevojës së BE-së për reforma në procesin e zgjerimit.

Vetë përmbajtja e iniciativës, por edhe shpejtësia me të cilën Franca doli me këtë iniciativë, brenda vetëm një muaji nga samitet e tetorit tregon rolin proaktiv, pa lënë procesin e reformave të shtyhet pa nevojë, dëshmi që pa dallim të metodologjisë së ndryshuar, vendet e Ballkanit Perëndimor në fund i pret anëtarësim i plotfuqishëm në BE, si dhe më e rëndësishmja, mundësia për kyçje të drejtpërdrejtë si palë e tanguar për të marrë pjesë me komentet, pikëpamjet dhe vërejtjet tona lidhur me dokumentin- shtoi Osmani.

Në këtë kontekst ai theksoi se në periudhën para nesh, gjegjësisht përmes procesit të harmonizimit që vijon, gjithsesi do të duhet të definohen dhe precizohen edhe më tej disa aspekte të këtij dokumenti, të cilat do të paraqesin pikë referimi për atë se si do të zhvillohet procesi i negociatave në të ardhmen si dhe mundësi që përmes një procesi gjithëpërfshirës, si vend të japim kontribut sa më cilësor dhe më preciz në kuadër të kësaj iniciative, me qëllim që në kohë të përshtatshme të marrim metodologji të re dhe cilësore e cila do të paraqesë me të vërtet përfitim për ne si vende që negociojnë, përfitim i cili do të pasqyrohet në harmonizim më cilësor me rregullat dhe standardet evropiane, përfitim që do të thotë progres ekonomik, shoqëror dhe civilizues për të gjithë qytetarët.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.