BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: VAZHDOJMË ME MONITORIM AKTIV TË REFORMAVE
11:36, Thursday, November 07, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane Bujar Osmani, mbajti takim me Koordinatoren e Përhershme të Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Rosana Duxhak

Tema kryesore e takimit ishte përgatitja e Kornizës së re për mbështetjen e zhvillimit të vendit, qëllimi i të cilit është që të sigurojë evidencë për progresin e zbatimit të reformave të cilat janë paraparë në programin e Qeverisë, si dhe të sigurojë tregues të matshëm për atë se çka është arritur dhe çka duhet bërë si hapa të ardhshëm.

 

Sekretariati për Çështje Evropiane udhëheq Kornizën e vlerësimit të progresit (PAF) dhe deri më tani shënuam progres të madh pasi që sërish e vendosëm në grupet Sektoriale të punës në vitin 2017, dhe në këtë drejtim dialogun sektorial për politika në kuadër të PAF-it mund ta llogaritim si një tregim të suksesshëm të vitit 2019 theksoi Osmani, duke shtuar se vendi vazhdon të zbatoj reformat për integrimin evropian, me harmonizim dhe pajtueshmëri të plotë me rregullat dhe standardet evropiane.

Në vazhdim të mbledhjes u hapën temat lidhur me arritjen e qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm, mbështetja e KB-së për procesin e demokratizimit të shtetit, si dhe mbështetja në fushat më të rëndësishme për qytetarët, në veçanti në pjesën e mbrojtjes së mjedisit jetësor, me qëllim të forcimit të mëtutjeshëm të partneritetit strategjik mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kombeve të Bashkuara.

Share!
Lajme
OSMANI:ÇDO PROGRAM I SUKSESSHËM EVROPIAN PËR TË RINJ, DO TË THOTË MË SHUMË TË RINJ QË DO TË QËNDROJNË NË VEND
OSMANI: SINJALE POZITIVE NGA BRUKSELI- PROCESI I ZGJERIMIT SËRISH KTHEHET LARTË NË AGJENDË
OSMANI: LLOJAN- MIRATOVC BËHET SIMBOL I PROGRESIT TË BASHKËPUNIMIT RAJONAL
OSMANI: BALLKANI PERËNDIMOR PRET ANËTARËSIM TË PLOTË NË BE
OSMANI: INTEGRIMET EVROPIANE NË PËRGJITHËSI KTHEHEN NË AGJENDËN E BE-së
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.