BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Vizitë studimore nga Republika e Kosovës në temë Integrimi i të huajve në Republikën e Maqedonisë së Veriut
17:30, Thursday, September 05, 2019

Delegacioni i Ministrisë për Punë të Brendshme të Republikës së Kosovës sot vizituan Sekretariatin për Çështje Evropiane, në kuadër të vizitës së tyre studimore dyditoren vendin tonë. Qëllimi i vizitës është shkëmbimi i përvojave lidhur me kornizën ligjore dhe institucionale për integrimin e të huajve në Maqedoninë e Veriut.

Gjatë takimit Sekretarja Shtetërore Kalinka Gaber, shkurtimisht iu referua rolit dhe kompetencave të Sekretariatit për Çështje Evropiane në koordinim të procesit të integrimit evropian të vendit tonë

Gaber iu referua edhe reformave që zbatohen në vendin tonë lidhur me integrimet evropiane, si pritja për marrjen e vendimit për fillim të negociatave në tetor. Në këtë kontekst u theksua se periudhën e kaluar u zbatuan aktivitete për harmonizim të mëtutjeshëm të ligjeve nacionale që rregullojnë fushat e azilit dhe migracionit, si pjesë e Kapitullit 24 të drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, që janë të rëndësisë së veçantë për adresim të përshtatshëm të ngjarjeve globale bashkëkohore dhe sfidave në politika të migracionit.

Zëvendësministri për Punë të Brendshme të Republikës së Kosovës theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve është në nivel të lartë, dhe shkëmbimi i përvojave është rëndësisë së veçantë duke pasur parasysh se ndajmë qëllim të njëjtë për anëtarësim në Union.

Gjatë vizitës delegacioni i Kosovës do të mbajë takime me përfaqësues në Ministrinë për Punë të Jashtme, Ministrinë për Punë të Brendshme, Ministrinë për Arsim dhe Shkencë, Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale dhe Agjencinë për Punësim në Maqedoninë e Veriut në drejtim të shqyrtimit të procesit të integrimit të huajve në kuadër të kompetencave të tyre.

Share!
Lajme
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT ËSHTË GARDIAN I KREDIBILITETIT EVROPIAN NË BALLKAN
OSMANI:PROTOKOLI I NATO-s Në SEANCëN E ARDHSHME PLENARE Në SENATIN ITALIAN
OSMANI: KEMI SHANCË HISTORIKE TI BASHKOJMË AMBICIET E PËRBASHKËTA NË INTERES TË GJITHË EVROPËS
OSMANI: NEGOCIATAT ME MAQEDONINË E VERIUT DO TË KENË DOMETHËNIEN E IMPULSIT EVROPIAN PËR GJITHË RAJONIN
U mbajtën tre sesione informative për thirrjen për ndarje të granteve për organizata civile dhe media për projekte për BE-së
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.