BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Njoftim
15:18, Tuesday, September 03, 2019

Sekretariati për Çështje Evropiane shpall konkurs për prokurim publik Shërbime për përgatitjen e versionit nacional të së Drejtës së BE- përkthime me shkrim të akteve të BE-së, akteve nacionale, dokumenteve të tjera të rëndësishme për procesin e integrimit evropian dhe përkthim me shkrim të materialeve për nevojat e Sekretariatit për Çështje Evropiane.

 Për më shumë informacione i keni linqet  në vijim:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b8346ac-21a0-4a05-b2c6-fbad9a0aa3d2/1

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418722-2019:TEXT:EN:HTML&src=0

Share!
Lajme
Prezantohet Analiza e mardhënieve tregtare mbas Brexitit dhe marrëveshjes së propozuar për bashkëpunim tregtar mes Republikës ës Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar
Osmani dhe Dimitrov në Paris në takim me Monshalen
Osmani dhe Dimitrov e filluan vizitën në Paris në takim me Kleman Bon
Takim Osmani Janakakis
OSMANI: SLLOVENIA ËSHTË MIK I SINQERTË I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.