BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: KOPMANITË I NJOHIN BENEFITET NGA IPA FONDET, ME SHFRYTËZIM EFIKAS TË IPARD, AGROSEKTORI DO TË PREGADITET PËR HYRJE NË BE
11:51, Thursday, July 11, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, së bashku me Drejtorin e Agjencis për përkrahje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikolqe Babovski, sot ishin në vizitë në kompaninë Beso interkom SHPKNJP në Zhelinë të Tetovës.

Kjo kompani është një ndër shfrytëzuesit e masave nga programi IPARD 2.Konkretisht, kompania me agjension qe paguan ka lidhur kontratë për masën 3 Investimet në asetet fikse për përpunimin dhe marketingun e produkteve bujqësore dhe të peshkimit nga IPARD 2 dhe realizoi investim në blerjen e pajisjeve dhe maqinerive për përpunimin e grurit dhe prodhimit të miellit. Investimi i total është në vlerë prej 128 mijë euro, nga të cilat 64 mijë euro janë para ku kompanisë i janë kthyer përmes programit IPARD.

Zëvendëskryeministri Osmani, theksoi që është pozitive që janë më shum kopmani nga agrosektori për modernizimin dhe zgjërimin e prodhimit i përdorin mjetet finansiare nga fondet IPARD.

Kjo që sot e shohim në vendgjarje , paraqet thelbin e IPA fondeve.Ato janë mjete të pakthyeshme, të cilat nuk jane para tona, nga buxheti ynë, as para të tatimpaguesve tanë, por mjete të tatimpaguesve të vendeve- anëtare të Bashkimit Evropian, ku përmes sistemit të tyre poltik kanë vendosur që më së miri keto mjete, në ekonomit e tyre, në shoqërit e tyre, të harxhohen tek ne, si mbështetje për investim, deklaroi Zëvendëskryeministri Osmani, më pas duke theksuar që me shfrytëzimin efikas të këtyre mjeteve, agrosektori do të përgaditet për hyrje ne BE, do të sigurojmë zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë rurale, hapjen e vendeve të reja pune, e cila do të ndikojë mbi zhvillimin e ekonomis të tërë.

Drejtori i Agjencis për përkrahje finansiare, Babovski deklaroi që dy vitet e kaluara Agjensioni për përkrahje finansiare dhe Ministria kanë punuar për lehtësimin e kritereve për masat e IPARD dhe afrimin e tyre deri tek fermerët, më pas duke theksuar që investime si kjo e sodit, janë dëshmi që vendi me të vërtet din se si ti shfrytëzoj mjetet të cilat përmes fondeve Evropiane i kemi në dispozicion.

Vetëm me tri thirrje relativisht në kohë të shkurtër arritëm të bëjmë absorbimin e mjeteve dhe realizim të proekteve të cilat realisht e modernizojnë agrosektorin. Përmes realizimit të proekteve të suksesshme përveq që i modernizojmë kapacitetet shtëpiake i bëjmë edhe më konkurent dhe ekonomik për atë që i zvogëlohen harxhimet prodhuese“, shtoi Babovski.

Sipas të dhënave të fundit nga Agjencioni për përkrahje finansiare, vetëm për shpalljen e parë publike nga IPARD 2 i shpallur në vitin 2017 janë nënshkruar 947 marrëveshje. Nga ato 860 kompani dhe fermerë i kanë përfunduar investimet dhe kanë dorëzuar kërkesa për rikthimin e 13,3 milion eurove.Te 346 aplikantët tashmë u janë paguar një shumë totale prej 3.9 milion euro,si investim i përballueshëm.

Share!
Lajme
OSMANI: NA NEVOJITET QEVERI STABILE DHE FUNKSIONALE ME PERSPEKTIVË EVROPIANE
Donacion nga sektori i biznesit në drejtim të luftës kundër pandemisë arriti në vend
OSMANI: EDHE MË TEJ PRESIM MBËSHTETJE TË FUQISHME NGA SLLOVENIA PËR INTEGRIMET EVROPIANE
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.