BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: AKTIVITET E UNOPS-IT NË REPUBLIKËN E MAQEDONIS SË VERIUT PO JAPIN REZULTAT
14:44, Friday, May 17, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, mbajti takim me Drejtorin Rajonal të UNOPS-it për rajonin e  Evropës dhe Azisë Qëndrore, Moin Karim.

 „ Dua të shprehë kënaqësi nga puna e zyres së UNOPS-it e cila u hap vitin e kaluar, në drejtim të implementimit të fondeve të Mbretërive Norvegjeze dhe Suedeze, mbështetja bilaterale e së cilës paraqet bazë për implementimin e proektve të UNOPS-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut", theksoi Osmani. Ai shprehu kënaqësi edhe nga kvaliteti i ndihmës bilaterale, veçanërisht për udhëzimin e saj në mjediset multietnike, duke krijuar mëpas edhe vlerë plotësuese edhe nga aspekti i kohezionit në shoqëri, si bazë për stabilitet afatgjatë.

Osmani, shprehu mirënjohe deri te Karimi edhe për targetimin e Sekretariatit për Çështje Evropaine, si shfrytëzues në drejtim të mbështetjes të administratës në përgaditjen e saj për sfidat e ardhëshme, duke i përgaditur kapacitetet për negociata me Bashkimin Evropian, duke shprehur besimin se proekti „ Progresi Nordik" e cila UNOPS-i e zbaton në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me sukses do të realizoj qëllimin për mbështetjen e Qeverisë, duke forcuar kapacitetet e administratës për integrimin e vendit në BE.

 

Share!
Lajme
Prezantohet Analiza e mardhënieve tregtare mbas Brexitit dhe marrëveshjes së propozuar për bashkëpunim tregtar mes Republikës ës Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar
Osmani dhe Dimitrov në Paris në takim me Monshalen
Osmani dhe Dimitrov e filluan vizitën në Paris në takim me Kleman Bon
Takim Osmani – Janakakis
OSMANI: SLLOVENIA ËSHTË MIK I SINQERTË I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.