BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: AKTIVITET E UNOPS-IT NË REPUBLIKËN E MAQEDONIS SË VERIUT PO JAPIN REZULTAT
14:44, Friday, May 17, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, mbajti takim me Drejtorin Rajonal të UNOPS-it për rajonin e  Evropës dhe Azisë Qëndrore, Moin Karim.

 „ Dua të shprehë kënaqësi nga puna e zyres së UNOPS-it e cila u hap vitin e kaluar, në drejtim të implementimit të fondeve të Mbretërive Norvegjeze dhe Suedeze, mbështetja bilaterale e së cilës paraqet bazë për implementimin e proektve të UNOPS-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut", theksoi Osmani. Ai shprehu kënaqësi edhe nga kvaliteti i ndihmës bilaterale, veçanërisht për udhëzimin e saj në mjediset multietnike, duke krijuar mëpas edhe vlerë plotësuese edhe nga aspekti i kohezionit në shoqëri, si bazë për stabilitet afatgjatë.

Osmani, shprehu mirënjohe deri te Karimi edhe për targetimin e Sekretariatit për Çështje Evropaine, si shfrytëzues në drejtim të mbështetjes të administratës në përgaditjen e saj për sfidat e ardhëshme, duke i përgaditur kapacitetet për negociata me Bashkimin Evropian, duke shprehur besimin se proekti „ Progresi Nordik" e cila UNOPS-i e zbaton në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me sukses do të realizoj qëllimin për mbështetjen e Qeverisë, duke forcuar kapacitetet e administratës për integrimin e vendit në BE.

 

Share!
Lajme
Mbretëria Suedeze do të vazhdojë me mbështetjen e reformave në procesin e integrimit evropian
OSMANI:TË GATSHËM JEMI PËR SFIDËN TË CILËN E SJELLIN BISEDIMET ADERUESE -MUNDË TË FILLOJNË MENJËHER
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT ËSHTË GARDIAN I KREDIBILITETIT EVROPIAN NË BALLKAN
OSMANI:PROTOKOLI I NATO-s Në SEANCëN E ARDHSHME PLENARE Në SENATIN ITALIAN
OSMANI: KEMI SHANCË HISTORIKE T’I BASHKOJMË AMBICIET E PËRBASHKËTA NË INTERES TË GJITHË EVROPËS
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.