BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Mbështetja e Entit Shtetëror për Statistikë në ndërtimin e kapaciteteve dhe përmirësim të përputhshmërisë së statistikës me standardet e BE-së
16:24, Thursday, June 14, 2018

Sot, Sekretarja Shtetërore, Kalinka Gaber mori pjesë në ngjarjen përfundimtare të tuining projektit të BE-së Mbështetja e Entit Shtetëror për Statistikë për ndërtimin e kapaciteteve dhe përmirësim të përputhshmërisë me statistikës me standardet e BE-së, e cila u mbajt në hotelin Bushi në Shkup, nën organizimin e Entit Shtetëror për Statistikë të Republikës së Maqedonisë, Instituti Nacional Italian dhe Enti për Statistikë i Republikës së Maqedonisë.


Në fillim të fjalës së saj Sekretarja shtetërore Gaber theksoi falënderim deri tek Komisioni Evropian për mbështetjen e vazhdueshme në shkëmbim të përvojave dhe njohurisë si një shtytje në ndërtimin e kapaciteteve të administratës shtetërore dhe avancim të shkallës së harmonizimit të legjislacionit dhe standardeve të brendshme me ata evropiane, si dhe falënderim deri te institucionet statistikore nga Italia dhe Sllovenia për përkushtimin e bashkëpunimit të tyre me Entin shtetëror për statistikë në arritjen e rezultateve të parapara.


Jam e bindur që rrjedha e aktiviteteve nga tuining projekti në Programin Nacional për harmonizimin e legjislatives Evropiane (2017-2019), si dhe rezultatet e saja operative mbështetja e implementimit të sistemit Evropian të llogarive, aktivitetet për përmirësimin e statistikave të biznesit dhe statistika e përmirësuar për hulumtim dhe zhvillim dukshëm do ti rit kapacitetet e Entit Shtetëror për Statistikë për tiu përgjigjur sfidave në procesin e shqyrtimit të Kapitullit 18 dhe negociatave të pritura para-aderuese theksoi Gaber.


Në vazhdim ajo shtoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë e njeh nevojën për avancimin e procesit të zhvillimit të politikave, marrjen e vendimeve dhe ndjekje dhe qytetarët me qëllim të avancimit të mëtejmë të demokracisë dhe ekonomisë së orientuar tregtare.


Më tej shtoi se ky proces është i pamundshëm pa dhënien e të dhënave statistikore gjithëpërfshirëse dhe të krahasueshme ndërkombëtarisht në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian për të cilët duke iu falënderuar këti tuining projekti, financuar përmes Instrumentit për ndihmë para- aderuese të TAIB programit Nacional 2012, bëhet më e aritshme theksoi Gaber.

Share!
Lajme
Takim i Dimitrovit me këshilltarin e Merkelit: Mbajtja e konferencës së parë ndërkombëtare gjatë kohës së Presidencës Gjermane do të jetë nxitje e madhe për të ecur në fazën thelbësore nga rruga drejt antarësimit në BE
ZKQ Dimitrov në Berlin në takim me këshilltarin për politikë të jashtme të kryetarit Shtajnmer, Bager
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.