BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
OSMANI :NDËRTIMI I KONSESUSIT PARAQET ARRITJE QYTETËRUESE QË TREGON SERIOZITETIN E SHTETIT
16:16, Friday, June 08, 2018

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës Maqedonisë, për Çështje Evropiane, sëbashku me përfaqësuesit e Sekretariatit për Çështje Evropiane, e prezantoi Planin 18 para përfaqësuesve VMRO-DPMNE-së opozitare.

Në takim Osmani fillimisht shprehu falënderim ndaj opozitës, për rolin e tyre konstruktiv në  implementimin e reformave nga Plani 3-6-9, me çka krijoi rrethana për progres thelbësor në agjendën reformatore të shtetit, e cila u konfirmua edhe nga ana e Komisionit Evropian në raportin e saj të fundit për vendin.

Plotësisht e kuptoj nevojën e opozitës për të ndërtuar politika alternative nga ato të Qeverisë, por, apeloj për reformat thelbësore, për perspektivën euroatlantike dhe interesat strategjike të vendit, të ndërtojmë konsensus politik, shoqëror i cili paraqet katalizator në përparimin e vendit- tha Osmani.

Në vazhdimësi përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-s iu prezantuan fushat kyçe nga plani i ri i reformave, Plani 18, si dhe masat e deritanishme të propozuara, si bazë në të cilën Sekretariati për Çështje Evropiane do ti mbledh  në periudhën e ardhshme  nga Delegacioni i BE-së, Administrata e BE-së në Bruksel, organizatat civile të vendit, ekspertë dhe sigurisht nga opozita.

Propozimet,komentet dhe sugjerimet eventuale të juaja, kanë trajtim të veçantë në definimin e plotësimit të Planit 18, duke pasur parasysh qëllimin e Qeverisë dhe shumicës qeverisëse, për ndërtim të konsensusit politik, edhe jo vetëm ligjet të cilat udhëzojnë në të përshkak të nevojës nga dy të tretat e shumicës, por si përfitim poltik e cila udhëzon në seriozitetin e shtetit“ – theksoi Osmani

Në fund,Osmani pohoi se  implementimi i reformave nga Plani 18,përskaj rëndësis së saj të madhe për përparim në integrimin evropiane , kanë edhe kuptim thelbësor në ndërtimin e një  jete me cilësore për të gjithë qytetarët e këtij  vendi, kushte më të mira për biznes, progres më të madh ekonomik, më shumë vende pune, më shumë drejtësi për secilin nga ne, dhe në përgjithësi, krijim të një shoqërie më të mirë për të gjithë ne.

Share!
Lajme
Takim Angelovska-Bezhoska - Osmani: Banka Popullore është e angazhuar për proceset e integrimit evropian
OSMANI: AKTIVITET E UNOPS-IT NË REPUBLIKËN E MAQEDONIS SË VERIUT PO JAPIN REZULTAT
Thirrje e hapur deri tek të gjithë shkollat në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në projektin e Sekretariatit për Çështje Evropiane “Ditët e hapura të SÇE-së për nxënësit e klasës së pestë”
Takim Osmani - Која : hulumtim mbi paragjykimin etnik në gjyqësor
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.