BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Ditë të hapura në SÇE për fëmijët e klasës së pestë
13:12, Wednesday, May 02, 2018

Sot (2maj) deri me 4 maj, Sekretariati për Çështje Evropiane do të jetë nikoqir i nxënësve të klasës së pestë për shkollat nga territori i Republikës së Maqedonisë në kuadër të projektit edukativ “Ditë të hapura të SÇE për nxënësit e klasës së pestë”. Ky projekt që realizohet në muajin maj (muaji i Evropës), ka për qëllim nga afër ti njoftojë nxënësit me thelbin dhe vlerat themelore të Bashkimit Evropian, si dhe me rolin e Sekretariatit për Çështje Evropiane, si institucion përgjegjës për koordinim të procesit të aderimit të Maqedonisë në familjen e madhe evropiane, në këtë vit ku për herë të parë në programin e tyre arsimore parashihet edukim për Bashkimin Evropian.

Në kuadër të këtij projekti Sekretariati për Çështje Evropiane do ti hap dyert për rreth 900 nxënës të klasave të pesta, nga 12 shkolla të territorit të Republikës së Maqedonisë të cilët u paraqitën në thirrjen e hapur të Sekretariatit për Çështje Evropiane për pjesëmarrje në projektin edukativ “Ditë të hapura të SÇE për nxënësit e klasës së pestë”.

Share!
Lajme
OSMANI: VËRTETOJMË PRIORITETET E INVESTIMEVE PËRPARA AKTIVITETIT TË INVESTIMEVE TË PËRFORCUARA
OSMANI: ME FILLIMIN E PROCESIT TË SKRININGUT, MAQEDONIA BËHET TOP DESTINACION I BIZNESIT PËR KOMPANITË EVROPIANE
OSMANI: AGJENDA E REFORMËS VAZHDON PAVARSISHT NGA SFIDAT POLITIKE
OSMANI: NGA GJERMANIA PRESIM NDIHMË EDHE NË KËTË FAZË FINALE PËR INTEGRIMET TONA EVROPIANE
OSMANI: IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES SË PRESPËS, NXITJE PËR INTEGRIMIN E RAJONIT NË PËRGJITHËSI
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.