BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Studentë në studime të magjistraturës nga Kolegji i Evropës – Natolin për vizitë në Sekretariatin për Çështje Evropiane
14:44, Friday, April 13, 2018
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane priti Rektoren e Kolegjit Evropa- Natolin, Eva Ozhniecka Tamecka si dhe studentët e studimeve të magjistraturës të Kolexhit në Natolin. Takimi realizohet në kuadër të Memorandumit për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Kolegjit të Evropës - Natolin dhe si pjesë e vizitës studimore të studentëve në studime të magjistraturës të Kolegjit të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Studentët e studimeve të magjistraturës të Kolegjit të Evropës- Natolin për herë të parë vizitojnë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Kjo vizitë studimore realizohet në një periudhë shumë të rëndësishme për integrimet tona evropiane, në prag të publikimit të Raportit të KE-së për progresin e Maqedonisë në rrugën evropiane.

Kjo vizitë e studentëve në studime të magjistraturës të Kolegjit të Evropës – Natolin Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe vendit tonë do të ju mundësojë shpërndarjen e përvojës si dhe marrjen e informacioneve për çështje në interes të tyre që para se gjithash lidhen me përafrimin tonë me BE-në si dhe me procesin e qasjes drejt familjes së madhe të BE-së në të ardhmen e afërt. 
Share!
Lajme
OSMANI: NGA GJERMANIA PRESIM NDIHMË EDHE NË KËTË FAZË FINALE PËR INTEGRIMET TONA EVROPIANE
OSMANI: IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES SË PRESPËS, NXITJE PËR INTEGRIMIN E RAJONIT NË PËRGJITHËSI
OSMANI: NA NEVOJITET BASHKËPUNIM I NDËRSJELLË QË TË KUNDËRSHTOJMË SFIDAT BASHKËKOHORE
OSMANI: DO TI SHFRYTËZOJMË GJITHA MUNDËSITË PËR TË IMPLEMENTUAR VENDIMIN E QYTETARËVE NË KUVEND
OSMANI: NUK KEMI PASUR VENDIM MË TË RËNDËSISHËM PËR TË ARDHMEN TONË SE SA AI I SOTSHMI
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.