BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Studentë në studime të magjistraturës nga Kolegji i Evropës – Natolin për vizitë në Sekretariatin për Çështje Evropiane
14:44, Friday, April 13, 2018
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane priti Rektoren e Kolegjit Evropa- Natolin, Eva Ozhniecka Tamecka si dhe studentët e studimeve të magjistraturës të Kolexhit në Natolin. Takimi realizohet në kuadër të Memorandumit për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Kolegjit të Evropës - Natolin dhe si pjesë e vizitës studimore të studentëve në studime të magjistraturës të Kolegjit të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Studentët e studimeve të magjistraturës të Kolegjit të Evropës- Natolin për herë të parë vizitojnë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Kjo vizitë studimore realizohet në një periudhë shumë të rëndësishme për integrimet tona evropiane, në prag të publikimit të Raportit të KE-së për progresin e Maqedonisë në rrugën evropiane.

Kjo vizitë e studentëve në studime të magjistraturës të Kolegjit të Evropës – Natolin Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe vendit tonë do të ju mundësojë shpërndarjen e përvojës si dhe marrjen e informacioneve për çështje në interes të tyre që para se gjithash lidhen me përafrimin tonë me BE-në si dhe me procesin e qasjes drejt familjes së madhe të BE-së në të ardhmen e afërt. 
Share!
Lajme
OSMANI: REFORMAT DO TË BËHEN – PRESIM REZULTATE KONKRETE KËTË VIT
OSMANI: NDËRTOJMË AUTOSTRADË MES MAQEDONISË DHE KOSOVËS, DUKE KRIJUAR ARDHMËRI PËR DY VENDET
OSMANI: HYMË NË NJË VIT TË RËNDËSISHËM PËR INTEGRIMET EVROPIANE TË VENDIT
OSMANI: ËSHTË I DUHUR DEBAT MË THELBËSOR PËR SHTESËN PËR FËMIJËN E TRETË
OSMANI: NË SÇE ËSHTË E PËRQENDRUAR EKSPERTIZA MË E FUQISHME PËR FILLIM TË SUKSESSHËM TË NEGOCIATAVE NË 2019
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.