BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: SË BASHKU ME FILIPÇEN PRES QË TA AVANCOJMË ABSORBIMIN E NDIHMËS SË HUAJ NË SHËNDETËSI
14:08, Tuesday, January 02, 2018

Zëvendëskryetari i Qeverisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, sot realizoi takim me Ministrin e ri të Shëndetësisë, Venko Filipçe. Në takim u hapën çështjet për sfidat në sistemin shëndetësor, reformat e parapara të Ministrit të ri, si dhe mundësia për bashkëpunim mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Sekretariatit për Çështje Evropiane, në veçanti në pjesën e ndihmës së huaj të parapara për sistemin e shëndetësisë.

Si ish-ministër i Shëndetësisë, por edhe si mjek, jam i vetëdijshëm për sfidat e mëdha para të cilave ndodhet sistemi ynë i shëndetësisë, për menaxhimin e së cilës keni mbështetjen time të plotë si dhe të Sekretariatit për Çështje Evropiane, për tu përballur me reformat e nevojshme theksoi Osmani në takim. Ai shtoi se është i njoftuar me faktin se reformat në shëndetësi janë të vështira dhe të kushtueshme, dhe se sfida kryesore është sigurim i mbështetjes financiare për zbatimin e të cilave, siç theksoi Osmani, Ministria e Shëndetësisë do ta ketë mbështetjen e plotë të Sekretariatit për Çështje Evropiane, si dhe mbështetjen e tij personale si koordinator Nacional i ndihmës së huaj në Republikën e Maqedonisë.

Afrimi drejt Bashkimit Evropian, nuk do të thotë vetëm zbatim i reformave të dhembshme, por edhe përfitime të afrimit drejt vlerave dhe standardeve evropiane. Progresi në afrimin drejt BE-së do, do të thotë edhe progres në realizimin e shëndetit evropian, standardeve evropiane në shëndetësi, që paraqet një ndër perspektivat më të rëndësishme evropiane të Maqedonisë theksoi Osmani, duke shtuar se është optimist për bashkëpunimin me Ministrin e ri të Shëndetësisë Filipçe, për absorbimin e suksesshëm të të gjitha ndihmave të huaja në dispozicion për shëndetësi në Republikën e Maqedonisë.

Share!
Lajme
OSMANI: VËRTETOJMË PRIORITETET E INVESTIMEVE PËRPARA AKTIVITETIT TË INVESTIMEVE TË PËRFORCUARA
OSMANI: ME FILLIMIN E PROCESIT TË SKRININGUT, MAQEDONIA BËHET TOP DESTINACION I BIZNESIT PËR KOMPANITË EVROPIANE
OSMANI: AGJENDA E REFORMËS VAZHDON PAVARSISHT NGA SFIDAT POLITIKE
OSMANI: NGA GJERMANIA PRESIM NDIHMË EDHE NË KËTË FAZË FINALE PËR INTEGRIMET TONA EVROPIANE
OSMANI: IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES SË PRESPËS, NXITJE PËR INTEGRIMIN E RAJONIT NË PËRGJITHËSI
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.