BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
15:35, Tuesday, December 26, 2017

Sot, me 26.12.2017, e martë, në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane të Republikës së Maqedonisë, u mbajt, Trajnim hyrës për fondet Evropiane dhe mundësi për financim të projekteve të parapara për vetëqeverisje lokale me përfaqësues të administratës të Qytetit të Shkupit. U prezantuan mundësitë dhe mësimet e marra në menaxhimin e fondeve të BE-së dhe u shqyrtuan mundësitë për bashkëpunim dhe rrjetëzim të ardhshëm.  

Share!
Lajme
Mbledhja e 14-të e Këshillit për Stabilizim dhe Asociim mes Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian
TAKIM TILEV PETKOV
OSMANI: ME PËRKUSHTIMIN TUAJ LATË GJURMË TË PASHLYESHME DHE JENI PJESË E SUKSESIT TË SOTËM TË MAQEDONISË
GABER: INICIATIVAT PËR NDËRLIDHSHMËRI JAPIN REZULTAT BALLKANI SHPEJTË PO NDËRLIDHET ME EVROPËN
Reformat administrative dhe respektimi i sundimit të ligjit drejt anëtarësimit në BE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.