BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA 2007 - 2013
Komponenti I – Ndihma tranzicionale për ndërtimin institucional

Ndihma e ofruar nga Bashkimi Evropian përmes këtij komponenti, nënkupton ndihmën e akorduar për ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe përkrahje për plotësimin e kritereve lidhur me miratimin e së drejtës së BE-së. Ajo paraqet edhe fond me të cilin mbulohen dhe vendosen në funksionim masat nga komponentët 3, 4 dhe 5, ndërsa njëkohësisht përmes këtij komponenti përkrahet anëtarsimi i Republikës së Maqedonisë në programet dhe agjensionet e Bashkësisë.

Ndihma financiare e këtij komponenti realizohet në cilësi të programit nacional dhe rajonal.

Programi nacional

Programet rajonale gjithëpërfshirëse

 

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.