BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Zëvendëskryeministri Besimi realizoi takim me Drejtorin në Drejtorinë për Zgjerim të Komisionit Evropian, z-nja Aleksandra Kas Granje
12:39, Tuesday, December 09, 2014

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi, sot realizoi takim me drejtorin në drejtorinë për Zgjerim të Komisionit Evropian, z-nj Aleksandra Kas Granje.

Gjatë takimit u diskutua për prioritetet kyçe të Republikës së Maqedonisë në procesin e integrimit Evropian, perspektivat si dhe reformat që ndërmerren për zbatimin e agjendës Evropiane.


Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se integrimi Euroatlantik mbetet prioritet kyç strategjik për vendin tonë, dhe Qeveria vazhdon më tej të zbatojë reformat dhe masat e duhura ligjore dhe institucionale për afrimin e mëtejmë kah Bashkimi Evropian.

Në takim u diskutua për arritjet e realizuara në kuadër të Planit Aksionar dhe për aktivitetet e parapara me Programin Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA), si dhe për prioritetet të cilat janë kyçe në procesin e aderimit në Bashkimin Evropian, të konfirmuara me Dialogun e Aderimit në Nivel të Lartë, siç janë liria e të shprehurit dhe mediat, gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, marrëdhëniet ndëretnike, reformat në administratën publike, marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore, bashkëpunimi rajonal, rritja e zhvillimit ekonomik dhe punësimi.

Gjithashtu, zëvendëskryeministri Besimi theksoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë si dhe strukturat Nacionale IPA janë përkushtuar në përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të sistemit të decentralizuar të vendosur për zbatimin e IPA-s (DIS). Nga kjo me masa dhe afate konkrete drejt për së drejti punohet në realizimin e përmirësimit të punës së këtyre strukturave si dhe monitorim i rregullt i progresit nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Duke e forcuar DIS sistemin e tanishëm dhe duke e përshtatur me tendencat e reja për zbatim, të cilat si risi vendosen nga viti 2015, Qeveria pret ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e kapacitetit absorbues për IPA I dhe II, por edhe qëndrueshmëri në implementimin e projekteve.

Në të njëjtën kohë Qeveria vazhdon me definimin e fushave dhe aktiviteteve për financimin nëpërmjet IPA II. Me miratimin zyrtar të programit IPA për vitin 2014, filloi cikli i ri për programimin e IPA programit për vitin 2015, e cila duhet të përfundojë deri në mesin e vitit 2015.

Bashkëbiseduesit theksuan vendosmërinë e Republikës së Maqedonisë për anëtarësim ne Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe se të gjithë subjektet duhet të punojnë për reformat, kurse dialogu politik të sigurohet me marrëdhënie konstruktive dhe të përgjegjshme në kuadër të institucioneve që do të jetë e rëndësishme për integrimin e vendin tonë.

Takimi i sotëm mes zëvendëskryeministrit Besimi dhe z-nj Aleksandra Kas Granje është takim i fundit, me rastin e përfundimit të mandatit të saj si Drejtor në Drejtorinë për Zgjerimi të Komisionit Evropian.
 

Share!
Lajme
ZKQ Dimitrov në mbledhje me video konferencë me Eurokomesarin për Fqinjësi dhe Zgjerim dhe kolegët nga rajoni
Nga takimi Dimitrov-Rot: „ Me një shtet mik si Gjermania në krye të Bashkimit Evropian suksesi I përbashkët është i patjetërsueshëm“
Dimitrovi: „Në dritën e sigurimit të mbështetjes financiare për BP, veçanërish do të jetë i rëndësishm miratimi i Planit të Investimeve Ekonomike për rajonin, në mënyrë që të përshpejtojë zhvillimin ekonomik dhe një standard më të mirë të jetesës për qytetarët e rajonit"
Takim i Dimitrovit me këshilltarin e Merkelit: Mbajtja e konferencës së parë ndërkombëtare gjatë kohës së Presidencës Gjermane do të jetë nxitje e madhe për të ecur në fazën thelbësore nga rruga drejt antarësimit në BE
ZKQ Dimitrov në Berlin në takim me këshilltarin për politikë të jashtme të kryetarit Shtajnmer, Bager
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.