BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Nënshkrim i Marrëveshjeve për financim të TAIB pjesa e 2-të - Projektet Infrastrukturore dhe Ndihmat IPARD nga Komponenta 5
14:32, Monday, December 01, 2014

Sot, në Ministrinë e Financave, Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi, Ministri i Financave z. Zoran Stavrevski, Shefi i Delegacionit të BE-së, z. Aivo Orav, Udhëheqësi i Programit për Evropën Juglindore nga Banka Botërore z. Rejmond Bordo, nënshkruan Marrëveshjen për financim mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, e prezantuar nga Komisioni Evropian për Programin Nacional – pjesa e II-të për vitin 2013, me dokumentet plotësuese në kuadër të IPA - Instrumentit për Ndihmë Paraaderuese (menaxhim qendror) me buxhet prej 18 milion eurosh.

Nga ana e Zëvendëskryeministrit Besimi dhe z. Aivo Orav, u nënshkrua Marrëveshja mes Komisionit Evropian, në emër të Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë për plotësimin e Marrëveshjes shumëvjeçare për financim 2007-2012, për Ndihmat IPARD nga Komponenta e 5-të e IPA-s me buxhet prej 2 milion eurosh.

Nënshkrimi i Marrëveshjes paraqet edhe një tregues për përpjekjet e vazhdueshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për shfrytëzim maksimal të mjeteve që qëndrojnë në dispozicion në kuadër të Ndihmave IPA, ku sigurohen mjete plotësuese për financim të projekteve në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, si një prej sektoreve me rëndësi prioritarte për zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë.

Marrëveshja për financim të TAIB pjesa e II-të për vitin 2013, në kuadër të IPA-s (menaxhim qendror), i dedikohet programit që përbëhet prej një projekti, ku pjesa më e madhe e mjeteve në shumë prej 15.5 milion euro do të jenë të dedikuara për financimin e projektit aktual të Bankës Botërore për përmirësim të shërbimeve të komunave edhe atë në pjesën e infrastrukturës rurale ku do të mundësohet financim i projekteve infrastrukturore në mjediset rurale.

Ndërkaq, Marrëveshja për Ndihmat IPARD e Komponentës 5 të IPA-s, ka të bëjë me shumën e fundit të mjeteve që KE-ja ndan Republikës së Maqedonisë në periudhën programore të viteve 2007-2013 me shumë prej 2.1 milion euro, të cilat janë të dedikuara për shpalljen e thirrjeve publike në kuadër të Programit IPARD, me çka shuma e plotë në dispozicion tani arrin deri në 36 milion euro.

Dy programet do të shërbejnë për financimin e projekteve të ndryshme në bujqësi dhe zhvillim rural të dedikuara për investime në ekonominë bujqësore, investime në përpunim dhe marketing të produkteve bujqësore dhe të peshkimit si dhe për diversifikimin e aktiviteteve ekonomike në mjediset rurale.

Share!
Lajme
Takim i Dimitrovit me këshilltarin e Merkelit: Mbajtja e konferencës së parë ndërkombëtare gjatë kohës së Presidencës Gjermane do të jetë nxitje e madhe për të ecur në fazën thelbësore nga rruga drejt antarësimit në BE
ZKQ Dimitrov në Berlin në takim me këshilltarin për politikë të jashtme të kryetarit Shtajnmer, Bager
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.