BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Besimi prezantoi IPA 2 para Komisionit për Çështje Evropiane në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë
12:50, Monday, November 17, 2014

Sot, në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë para Komisionit për Çështje Evropiane mbahet debat publik dy ditorë me temë “IPA 2 (2014-2020) Perspektivat dhe mundësitë e shfrytëzimit”.

Në kuadër të panelit të sotëm “Në pritje të IPA 2 – Perspektivat dhe mundësitë e Republikë së Maqedonisë”, Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane dhe Koordinator Nacional i IPA-s, Dr. Fatmir Besimi kishte fjalën e tij.

Në paraqitjen e tij, Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se Instrumenti për Ndihmë Paraaderuese 2014-2020 apo e njohur si IPA 2, është dëshmi e fuqishme për partneritetin dhe përkrahjen e fuqishme që Republika e Maqedonisë e merr nga Bashkimi Evropian. Rritja e mbështetjes për IPA 2 në krahasim me IPA 1, është edhe një argument për këtë. IPA 1 (2001-2013) kishte shumë prej 614.5 milion euro duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar, ndërkaq IPA 2 për Republikën e Maqedonisë ka shumë prej 664.2 milion euro dhe në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar mjete plotësuese do të shfrytëzohen nga fondi rajonal për zhvillim të BE-së – theksoi Besimi.

Në periudhën e fundit, Qeveria e Republikë së Maqedonisë dhe institucionet shtetërore kanë punuar në mënyrë aktive në krijimin e Dokumentit Nacional Strategjik IPA 2 dhe me qëllim të arritjes së inkluziviteteit dhe transparencës më të madhe në procesin e krijimit të Dokumentit Nacional Strategjik është përfshi edhe shoqëria civile.

Përmes këtij instrumenti, Republikës së Maqedonisë do ti qëndrojnë në dispozicion gjithsej 664.2 milion euro për realizimin e prioriteteve konkrete dhe strategjike në më shumë fusha mes të cilave, demokracia dhe qeverisja, sundimi i së drejtës dhe të drejtat e njeriut, mjedisi jetësor dhe aksionet klimatike, transporti, konkurrenca dhe inovimet, arsimi, punësimet dhe politika sociale, mekanizmat horizontal për bashkëpunim ndërinstitucional, bujqësi dhe zhvillim rural.

Në kuadër të prioritetit demokraci dhe qeverisje, në shtatë vitet e ardhshme do të alokohen 122.9 milion euro, për sundimin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut 83 milion euro, për mjedisin jetësor dhe aksionet klimatike 112,9 milion euro, për transport 112.9 milion euro, për konkurrencë dhe inovacione 73 milion euro, për arsim, punësim dhe politikë sociale 53 milion euro dhe 106.3 milion euro për bujqësi dhe zhvillim rural.

Në fund të fjalës së tij, Zëvendëskryeministri theksoi se me qëllim të arritjes së transparencës dhe inkluzionit më të madh, Sekretariati për Çështje Evropiane në periudhën në vazhdim do t’i përkushtojë vëmendje të veçantë komunikimit të koordinuar me institucionet, me njësitë e vetëqeverisjes lokale, me shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe publikun e gjerë, me çka synohet të arrihet shfrytëzim më i madh i fondeve evropiane.

Share!
Lajme
Takim i Dimitrovit me këshilltarin e Merkelit: Mbajtja e konferencës së parë ndërkombëtare gjatë kohës së Presidencës Gjermane do të jetë nxitje e madhe për të ecur në fazën thelbësore nga rruga drejt antarësimit në BE
ZKQ Dimitrov në Berlin në takim me këshilltarin për politikë të jashtme të kryetarit Shtajnmer, Bager
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.