BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT INSTITUCIONALISHT ËSHTË E LIDHUR ME BE-NË DHE ËSHTË ÇËSHTJE E BRENDSHME E BE-SË
12:19, Monday, November 04, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, mori pjesë në shënimin e ditës së sigurimeve dhe dhjetëvjetorin nga formimi i Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimeve.

Sektori i sigurimeve është një ndër segmentet më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm i sektorit financiar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilën tani më është vendosur kornizë solide ligjore dhe institucionale dhe në mënyrë përkatëse e transponuar me të drejtën relevante të Bashkimit Evropian e cila vazhdimit  po përmirësohet- theksoi Osmani para të pranishëmve ku potencoi se dëshmia për progres të vazhdueshëm në harmonizimin e tregut të sigurimeve në Republikën e  Maqedonisë së Veriut me standardet evropiane janë raportet e Komisionit Evropian në të cilat qartë dallohen aktivitetet e reformave të zbatuara.

Progresi në këtë fushë, si dhe harmonizimi i deritanishëm, nuk është rast i izoluar, sepse praktikisht në të gjitha fushat Republika e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të vazhdueshme po harmonizohet me BE-në, dhe institucionalisht lidhet me vendet -  anëtare, kështu që nga këtu ne më jemi pjesë e brendshme e Unionit, dhe jo e jashtme, çështja e metodologjisë, mënyra, koha e qasjes nuk mund ta ndryshojë faktin se ne pa mëdyshje ecim drejt anëtarësimit të plotë në BE theksoi Osmani në shënimin e Ditës së sigurimit dhe dhjetëvjetorit jubilar nga formimi i Agjencisë për Mbikëqyrje të Sigurimeve.  

Share!
Lajme
OSMANI: INTEGRIMET EVROPIANE NË PËRGJITHËSI KTHEHEN NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: VAZHDOJMË ME MONITORIM AKTIV TË REFORMAVE
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT INSTITUCIONALISHT ËSHTË E LIDHUR ME BE-NË DHE ËSHTË ÇËSHTJE E BRENDSHME E BE-SË
OSMANI: NUK GUXOJMË TË LEJOJMË HARMONIZIMI NË BE TA RREZIKOJË MOMENTUMIN REFORMUES NË VEND
OSMANI: REFORMAT DO TË VAZHDOJNË, ARDHMËRIA JONË MBETET BASHKIMI EVROPIAN
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.