BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Mbretëria Suedeze do të vazhdojë me mbështetjen e reformave në procesin e integrimit evropian
16:30, Monday, October 21, 2019

Sot në Sekretariatin për Çështje Evropiane u mbajtë takim bilateral mes Delegacionit të ambasadës së Mbretësrisë së Suedis dhe përfaqësues të agjensionit Suedez për Bashkëpunim Zhvillimor (SIDA), dhe përfaqësues të SÇE-së.Delegacionin e Suedisë e kryesoi Ambasadorja Kristin Forsgern Bengston dhe Karolina Venerholm, drejtoreshë në Njësin për Ballkanin Perëndimor,Turqi dhe Amerik Latine, kurse delegacionin e SÇE-së u kryesua nga Dragan Tilev, këshilltar shtetëror dhe koordinator për procesin e integrimin evropian.

Gjatë kohës së takimit bashkëbiseduesit potencuan që bashkëpunimi bilateral mes dy vendeve është në nivel të lartë,Suedia është një ndër mbështetësit më të mëdhenjë të integrimit të vendit në BE edhe në politikën e zgjërimit. Në këtë kontekst, Tilev theksoi në rëndësin e vendit pët të marrë datë për fillimin e negociatave dhe të filloj me fazën tjetër në skrining bilateral, më çka do të sigurohet përqëndrim më i madhë në implementimin e reformave.

Nga këndvështrimi i ndihmës bilaterle, u theksua që Suedia është një ndër donatorët më të rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ishte shprehur kënaqësi nga fakti që Maqedonia e Veriut do të kthehet në listën e vendeve prioritare drejt të cilave është drejtuar ndihma për zhvillim me çka u potencua rëndësia e mbështetjes për formimin e strukturës negociuese dhe BE reformat e cila në moment vendimtar për vendin.

Drejtoresha Venerholm informoi që vendi do të mbetet mes prioriteteve edhe në Strategjinë e ardhëshme për ndihmë zhvillimore i cili do të jetë dokument afatëgjatë prej 5 deri më 7 vite, a përqëndrimi i mbështetjes do të drejtohet në fushat e mëposhtme: demokracia dhe sundimi i ligjit,ekonomia e tregut, mjedisi jetësor dhe aspektin gjinor si përgjigje horizontale.Strategjija pritet të miratohet më 2020,kurse me implementim të filloj më 2021.

Share!
Lajme
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
ZKQ Dimitrov: "Metodologjia e re për aderim mundëson një proces negociues më dinamik dhe thelbësor. Qëllimi ynë është që atë ta shfrytëzojmë plotësisht"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.