BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
U mbajtën tre sesione informative për thirrjen për ndarje të granteve për organizata civile dhe media për projekte për BE-së
10:13, Monday, September 30, 2019

Më shumë se tre sesione informative u mbajtën në Tetovë, Manastir dhe Shkup, thirrje publike për ndarjen e granteve për organizata civile dhe media në kuadër të projektit mbështetje Nordike për progres të Maqedonisë së Veriut ku në mënyrë të drejtpërdrejtë u prezantua para rreth 120 përfaqësuesve të interesuar të organizatave civile dhe mediave. Përfaqësuesit e projektit dhe të Sekretariatit për Çështje Evropiane prezantuan prioritetet dhe kriteret  për paraqitjen e aplikimeve për projektet të organizatave civile dhe mediave me qëllim të inkurajimit të tyre për pjesëmarrje dhe përfshirje të tyre aktive në procesin e aderimit në BE.

Thirrja publike ka për qëllim të ndihmojë në rritjen e iniciativave të organizatave civile dhe mediave për ti ndjekur, për tu angazhuar dhe për të marrë pjesë në aktivitete që kanë të bëjnë me implementimin e reformave kyçe lidhur me procesin e aderimit në BE, sigurimin e kornizës së mirë legjislative dhe zhvillimit të politikave të qëndrueshme të cilat do të jenë në dobi të qytetarëve.

Organizatat e regjistruara civile dhe mediat kanë mundësinë të aplikojnë për grante deri në 40.000$ në kuadër të pjesës së thirrjes që dedikohet për mbështetjen e organizatave civile dhe grante prej 95.000$ në kuadër të pjesës së dedikuar për mbështetje të mediave. Propozim projektet duhet të jenë me periudhë implementimi prej tetë deri në dymbëdhjetë muaj dhe të dorëzohen deri me 30 tetor. Kriteret e hollësishme dhe dokumentacionet e nevojshme për paraqitje mund të gjinden në veb faqen e projektit  nordiskapoddrska.org.mk

Share!
Lajme
OSMANI: VAZHDOJMË ME MONITORIM AKTIV TË REFORMAVE
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT INSTITUCIONALISHT ËSHTË E LIDHUR ME BE-NË DHE ËSHTË ÇËSHTJE E BRENDSHME E BE-SË
OSMANI: NUK GUXOJMË TË LEJOJMË HARMONIZIMI NË BE TA RREZIKOJË MOMENTUMIN REFORMUES NË VEND
OSMANI: REFORMAT DO TË VAZHDOJNË, ARDHMËRIA JONË MBETET BASHKIMI EVROPIAN
OSMANI: ABSORBIMI I SUKSESSHËM I MJETEVE TË IPA-S ËSHTË SHTYTËSI THEMELOR I PERSPEKTIVAVE EVROPIANE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.