BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI DHE BEXHETI NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES SÇE-së DHE UNIVERSITETIT TË UEJL
17:51, Thursday, July 11, 2019

Sot, në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë,Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani dhe Rektori i Universitetit, Abdulmenaf Bexheti nënshkruan memorandum për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Universitetittë UEJL.

Qeveria, morri vendim për formimin e të gjitha trupave nga struktura negociuese si përgaditje për fillimin e negociatave për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian, për shkak se në periudhën që na paraprijnë të gjitha fuqit tona do të jenë te drejtuara në forcimine kapaciteteve të administratës.Në këtë drejtim është edhe nënshkrimi i sotëm i memorandumit për bashkëpunim, i cili do të kontribuon në forcimin e kapacitetit, ekspertizës dhe cilësisë së stafit që do të punojë në procesin e përafrimit të BE-së ", tha Osmani.

Memorandumi i bashkëpunimit do të mundësojë vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit midis Universitetit të Evropës Juglindore nga Tetova dhe Sekretariatit për Çështje Evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku njëkohësisht do të kontribuojë në përmirësimine bashkëpunimit mes të dy palëve në procesin e përafrimit me BE, forcimi i kapaciteteve administrative dhe institucionale, përfshirja e komunitetit akademik në forma të ndryshme të bashkëpunimit dhe partneritetit, në procesin e Integrimit Evropian.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.