BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
OSMANI DHE BEXHETI NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES SÇE-së DHE UNIVERSITETIT TË UEJL
17:51, Thursday, July 11, 2019

Sot, në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë,Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani dhe Rektori i Universitetit, Abdulmenaf Bexheti nënshkruan memorandum për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Universitetit të UEJL.

Qeveria, morri vendim për formimin e të gjitha trupave nga struktura negociuese si përgaditje për fillimin e negociatave për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian, për shkak se në periudhën që na paraprijnë të gjitha fuqit tona do të jenë te drejtuara në forcimin e kapaciteteve të administratës.Në këtë drejtim është edhe nënshkrimi i sotëm i memorandumit për bashkëpunim, i cili do të kontribuon në forcimin e kapacitetit, ekspertizës dhe cilësisë së stafit që do të punojë në procesin e përafrimit të BE-së ", tha Osmani.

Memorandumi i bashkëpunimit do të mundësojë vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit midis Universitetit të Evropës Juglindore nga Tetova dhe Sekretariatit për Çështje Evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku njëkohësisht do të kontribuojë në përmirësimin e bashkëpunimit mes të dy palëve në procesin e përafrimit me BE, forcimi i kapaciteteve administrative dhe institucionale, përfshirja e komunitetit akademik në forma të ndryshme të bashkëpunimit dhe partneritetit, në procesin e Integrimit Evropian.

 

Share!
Lajme
OSMANI: PARTNERITETI I SUKSESSHËM MES AGJENCIVE TË KB-SË DHE QEVERISË ZGJAT MË SHUMË SE 20 VJET
Pastrohet lokacioni i destinuar për stacion pastrimi të ujërave të zeza në Tetovë
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT DHE TURQIA MBETEN PARTNER STRATEGJIK
OSMANI: SHBA-të mund ta shohin Maqedoninë e Veriut si partner i Ballkanit
OSMANI DHE BEXHETI NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES SÇE-së DHE UNIVERSITETIT TË UEJL
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.