BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Tryezë e rrumbullakët për draft raportin e SIGMA mbi procesin e harmonizimit të legjislacionit
13:33, Thursday, July 11, 2019

Sot u mbajt Tryezë e rrumbullakët për draft- raportin e SIGMA mbi procesin e harmonizimit të legjislacionit të Maqedonisë së Veriut më të drejtën e Bashkimit Evropian, të cilën e hapi Sekretarja Shtetërore për Çështje Evropiane, Kalinka Gaber.

Ne draft-raportin e SIGMA-s u prezentua një pasqyrë e rolit të institucioneve kyçe, në procesin legjislativ, ku fokusi ishte në procesin e harmonizimit të legjislacionit vendor me të drejtën e BE-së, si dhe gjendja momentale, u përmblodhën rekomandimet për përmirësim në segmente të veçanta.Siç theksoi Sekretarja Shtetërore Gaber, ky draft-raport vjen në kohën e duhur, ku Qeveria mori vendim për formimin e trupave të cilët janë pjesë e strukturës negociuese dhe me intenzitet punon në përgaditjen për fillimin e negociatave me BE-në, proces ky i cili kërkon kyçje aktive dhe kontribut nga ana e më shum palëve.

.

Në tryezën e rrumbullakët  morrën pjesë ekspertë nga SIGMA, përfaqësues të Delegacionit të BE-së, ekspertë nga UNDP, ekspertë dhe këshilltarë nga Franca dhe Hungaria, ekspertë nga NDI dhe përfaqësues nga institucionet kyçe të përfshira në aspekte të ndryshme të procesit legjislativ.

 

Share!
Lajme
OSMANI: PARTNERITETI I SUKSESSHËM MES AGJENCIVE TË KB-SË DHE QEVERISË ZGJAT MË SHUMË SE 20 VJET
Pastrohet lokacioni i destinuar për stacion pastrimi të ujërave të zeza në Tetovë
OSMANI: MAQEDONIA E VERIUT DHE TURQIA MBETEN PARTNER STRATEGJIK
OSMANI: SHBA-të mund ta shohin Maqedoninë e Veriut si partner i Ballkanit
OSMANI DHE BEXHETI NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES SÇE-së DHE UNIVERSITETIT TË UEJL
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.