BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Seminar Pregaditje për procesin e negociatave me BE-në- përvoja Kroate"
16:10, Tuesday, July 09, 2019
Sekretarja shtetërore për Çështje Evropiane, Kalinka Gaber, sot, në hapësirat e Qeversië së Republikës së Maqedonisë,e hapi seminarin në temë Pregaditja për precesin e negociatave me BE-në- përvoja Kroate" ku murren pjesë sekretarët shtetëror nga ministrit ...
Besoj që prezentimi i modelit Kroat për procesin e aderimit do të jetëi dobishëm për të gjithë ne, duke marr parasysh atë që ndodhemi në periudh para vendimit të shumpritur për datë për fillimin e negociatave në tetor po këtë vit", theksoi Gaber në fillim, duke shtuar se kjo njëkohësisht ësht mundësi për ndërrimin e përvojave me njerëz të cilët janë të kyqur në vetë procesin në negociata, edhe atë në vazhdimësi në të gjitha fazat deri te aderimi i Kroacisë në Unionin, e cila është e rëndësis së jashtëzakonshme për ne.
Në seminar prezentime mbajtën eksperti kroat Dubravka Vllashiç Pleshe, këshilltarë i Kryeministrit Kroat dhe ish sekretarja e timit për negociata dhe udhëheqëse e Grupit Punues për Kaptinën 1 dhe Krisitian Turkalj, sekretar shtetëror në Ministrinë për drejtësi dhe ish negociuespër Kaptinën 23.Fokusi është i vendosur në aspektet praktike në mehanizmin koordinativ, dhe rolin e sekretarët shtetëror,institucionet, përfshirejn dhe konsultimet me palët e interesuaara, si dhe koordinimi i çështjes lidhur me BE-në në periudhën e ardhshme
Sekretarja shtetërore Gaber, theksoi se paralelisht me strukturat negociuese, Qeveria dhe administrata punojnë në analizë të akteve ligjore të BE-së të cilat janë paraqitur në takimet shpjeguese dhe përfshirjen e tyre në Programin Kombëtar për miratimin e së drejtës në BE. Me mbështetjen e SIGMA, po punohet në hartimin e procesit legjislativ me fokus në transpozimin e legjislacionit të BE-së në rregulloren kombëtare, me ç"rast do të përgatitet një doracak për transpozim dhe do të organizohen trajnime.
Ky seminar organizohet si vazhdimsi e vizitës në Kroaci nga ana e Sekretares së Shtetit Kalinka Gaber së bashku me ekipin nga Sekretariati për Çështje Evropiane në prill të këtij viti, me cilën u shënua fillimi i bashkëpunimit në fushën e integrimit Evropian, në kapitujt 1,3,11,23,dhe 27, me ç"rast Gaber shprehu falënderim të veçantë deri te Ambasadorja Kroate në vend, Danijela Barishiq.
Share!
Lajme
Prezantohet Analiza e mardhënieve tregtare mbas Brexitit dhe marrëveshjes së propozuar për bashkëpunim tregtar mes Republikës ës Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar
Osmani dhe Dimitrov në Paris në takim me Monshalen
Osmani dhe Dimitrov e filluan vizitën në Paris në takim me Kleman Bon
Takim Osmani Janakakis
OSMANI: SLLOVENIA ËSHTË MIK I SINQERTË I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.