BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Seminar Pregaditje për procesin e negociatave me BE-në- përvoja Kroate"
16:10, Tuesday, July 09, 2019
Sekretarja shtetërore për Çështje Evropiane, Kalinka Gaber, sot, në hapësirat e Qeversië së Republikës së Maqedonisë,e hapi seminarin në temë Pregaditja për precesin e negociatave me BE-në- përvoja Kroate" ku murren pjesë sekretarët shtetëror nga ministrit ...
Besoj që prezentimi i modelit Kroat për procesin e aderimit do të jetëi dobishëm për të gjithë ne, duke marr parasysh atë që ndodhemi në periudh para vendimit të shumpritur për datë për fillimin e negociatave në tetor po këtë vit", theksoi Gaber në fillim, duke shtuar se kjo njëkohësisht ësht mundësi për ndërrimin e përvojave me njerëz të cilët janë të kyqur në vetë procesin në negociata, edhe atë në vazhdimësi në të gjitha fazat deri te aderimi i Kroacisë në Unionin, e cila është e rëndësis së jashtëzakonshme për ne.
Në seminar prezentime mbajtën eksperti kroat Dubravka Vllashiç Pleshe, këshilltarë i Kryeministrit Kroat dhe ish sekretarja e timit për negociata dhe udhëheqëse e Grupit Punues për Kaptinën 1 dhe Krisitian Turkalj, sekretar shtetëror në Ministrinë për drejtësi dhe ish negociuespër Kaptinën 23.Fokusi është i vendosur në aspektet praktike në mehanizmin koordinativ, dhe rolin e sekretarët shtetëror,institucionet, përfshirejn dhe konsultimet me palët e interesuaara, si dhe koordinimi i çështjes lidhur me BE-në në periudhën e ardhshme
Sekretarja shtetërore Gaber, theksoi se paralelisht me strukturat negociuese, Qeveria dhe administrata punojnë në analizë të akteve ligjore të BE-së të cilat janë paraqitur në takimet shpjeguese dhe përfshirjen e tyre në Programin Kombëtar për miratimin e së drejtës në BE. Me mbështetjen e SIGMA, po punohet në hartimin e procesit legjislativ me fokus në transpozimin e legjislacionit të BE-së në rregulloren kombëtare, me ç"rast do të përgatitet një doracak për transpozim dhe do të organizohen trajnime.
Ky seminar organizohet si vazhdimsi e vizitës në Kroaci nga ana e Sekretares së Shtetit Kalinka Gaber së bashku me ekipin nga Sekretariati për Çështje Evropiane në prill të këtij viti, me cilën u shënua fillimi i bashkëpunimit në fushën e integrimit Evropian, në kapitujt 1,3,11,23,dhe 27, me ç"rast Gaber shprehu falënderim të veçantë deri te Ambasadorja Kroate në vend, Danijela Barishiq.
Share!
Lajme
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.