BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Reformat administrative dhe respektimi i sundimit të ligjit drejt anëtarësimit në BE
11:48, Wednesday, June 27, 2018
Me 27 qershor 2018 (e mërkurë), Sekretariati për Çështje Evropiane ishte nikoqir i ekspertit francez Nikolas Tenzer, i cili mbajti ligjëratë në temë Reformat administrative dhe respektim i sundimit të ligjit drejt anëtarësimit në BE (Administrative reforms and compliance with the rule of law towards the EU membership) në kuadër të ciklit debutues BE Bisedime (EU Talks) ku pasoi një diskutim aktiv.

Në ligjëratën e sotme fjalën e saj hyrëse para të pranishëmve përfaqësuesve të Sekretariatit për Çështje Evropiane,  ministritë përkatëse si dhe përfaqësuesve të sektorit civil kishte Sekretarja Shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Kalinka Gaber, ndërkaq diskutimi u fokusua në reformat kyçe administrative dhe sundimi i ligjit.
Share!
Lajme
OSMANI: BRITANIA E MADHE ËSHTË PARTNER I RËNDËSISHËM I MAQEDONISË
OSMANI: JEMI TË PËRKUSHTUAR NË PËRGJITHËSI NË IMPLEMENTIMIN E OBLIGIMEVE TË MARRA
OSMANI: BASHKËPUNIMI I SHKËLQYER ZHVILLIMOR MES REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS, THELLON BASHKËPUNIMIN E PËRGJITHSHËM BILATERAL MES DY VENDEVE
OSMANI: NDIHMA NORVEGJEZE DO TË JETË KONTRIBUT I RËNDËSISHËM PËR ZBATIMIN EFIKAS DHE NË KOHË TË REFORMAVE PRIORITARE
OSMANI: BANKA EUROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM PARTNER I RËNDËSISHËM NË IMPLEMENTIMIN E REFORMAVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.