BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Misioni TAIEX-it në Republikën e Maqedonisë Kapitulli 23 Gjyqësori dhe të drejtat themelore Procedura administrative dhe e drejta administrative
14:33, Monday, June 11, 2018

Sot më (11.qershor,) në mjediset e Sekretariatit për Çështje Evropiane, Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës Maqedonisë, për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, takoi ekspertët nga misioni  TAIEX-it (Instrument për Asistencë Teknike dhe Shkëmbim të Informacionit i Komisionit Europian) për vlerësimin e efikasitetit të sistemit të së drejtës administrative në Republikën e Maqedonisë.. Gjatë takimit që shënon edhe fillimin  zyrtar të punës së këtij misioni morën pjesë edhe Ministrja e Drejtësis , Renata Deskoska dhe Ministri i Shoqëris Informatike dhe Administratës, Damjan Manqevski.

Sundimi i së drejtës është bazë për një shoqëri demokratike dhe bashkëkohore, dhe njëherësh është arritja më e madhe e këtij procesi edhe për qytetarët theksoi  gjatë takimit zëvendeskryeminsitri Osmani duke nënvizuar se me rëndësi të veqantë për  perparimin e Republikës së Maqedonisë është përmirsimi I sistemit gjyqësor në pjesën e konteksteve administrative në nivel qëndror dhe lokal.

Duke marr parasysh nevojën e një sistemi që funksionin mirë të së drejtës administrative për një gjyqësor të fuqishëm efikas ,ky mision ofron një mundësi te jashtëzakonshme për vlerësimin e sistemit të vendosjes administrative në vend.

Vlerësimet e këtij misioni do të zgjasin 4 ditë pune dhe me pas do të pasoj përgaditja e raportit final me rekomandime që do të jenë pjesë e proceseve reformuese.

Share!
Lajme
OSMANI: REFORMAT DO TË BËHEN PRESIM REZULTATE KONKRETE KËTË VIT
OSMANI: NDËRTOJMË AUTOSTRADË MES MAQEDONISË DHE KOSOVËS, DUKE KRIJUAR ARDHMËRI PËR DY VENDET
OSMANI: HYMË NË NJË VIT TË RËNDËSISHËM PËR INTEGRIMET EVROPIANE TË VENDIT
OSMANI: ËSHTË I DUHUR DEBAT MË THELBËSOR PËR SHTESËN PËR FËMIJËN E TRETË
OSMANI: NË SÇE ËSHTË E PËRQENDRUAR EKSPERTIZA MË E FUQISHME PËR FILLIM TË SUKSESSHËM TË NEGOCIATAVE NË 2019
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.