BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Tribunë në Sekretariatin për Çështje Evropiane-Zbatimi i Planit 3-6-9 OSMANI: pjesa e 73 masave të planit më janë realizuar
13:55, Friday, July 21, 2017

Sot, në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane, u realizua tribunë e Sekretariat me përfaqësuesit e sektorit civil. Tema e tribunës ishte zbatimi i Planit 3-6-9. Në tribunë përfaqësuesit e Sekretariatit të udhëhequr nga Zëvendëskryeministri Bujar Osmani, i prezantuan masat, aktivitet dhe mekanizmat të cilat Sekretariati për Çështje Evropiane  i paraqet, me qëllim të cilësisë së mbikëqyrjes, koordinimit dhe zbatimit të Planit 3-6-9.

Para fillimit të tribunës, Zëvendëskryeministri Bujar Osmani  iu drejtua   mediave, i cili theksoi  nevojën e fuqishme të zbatimit të Planit 3-6-9, duke I ftuar organizatat joqeveritare, mediumet dhe të gjitha palët e interesuara, te kyçen me aktivitetet e tyre, në zbatimin e Planit.

Hartimi i Planit 3-6-9 ishte ndoshta puna më e lehtë. Plani fitoj  mbështetje të gjerë si jashtë, nga partnerët tanë ndërkombëtar, ashtu edhe tek publiku vendas. Në këtë aspekt plani arriti të sigurojë konsensus shoqëror, por tani na duhet zbatimi.73 veprimet, për 3 muaj, në kushte te kufizuara në shpalljen e zgjedhjeve dhe muajve veror. Tash është sfida, të bëjmë sistem për  monitorim, koordinim  dhe për informim - theksoi Osmani. Ai shtoi se implementimi i Planit 3-6-9 përfaqëson detyrim  të marrë para partnerëve ndërkombëtar për  ç frenimin e procesit të euro- integrimeve, por edhe kusht baze për të ndërtuar shoqëri demokratike stabile dhe shtet Evropian për qytetaret e Republikës se Maqedonisë.

 Është e duhur që çështjen e euro- integrimeve ta lartësojmë në një nivel mbi-partiak, mbi-etnik, nëse doni edhe në nivel mbi-nacional, pas së cilës nuk do të ketë diskutim politik por bashkëpunim. Ajo u tregua e suksesshme në shembullin e Kroacisë, ku edhe pozita edhe opozita ranë dakord që garën politike ta çojnë në të gjitha temat tjera, a për çështjen e euro- integrimeve te kenë bashkëpunim- theksoi Osmani.

Ne tribunë morën pjesë organizatat joqeveritare, përfaqësues të mediumeve dhe përfaqësues të Sekretariatit për Çështje Evropiane të cilët janë të angazhuar për implementimin e Planit 3-6-9.

Share!
Lajme
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
ZKQ Dimitrov: "Metodologjia e re për aderim mundëson një proces negociues më dinamik dhe thelbësor. Qëllimi ynë është që atë ta shfrytëzojmë plotësisht"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.