BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
PATËM MUAJ TË NGJESHUR DHE DINAMIK, FINALIZUAM PLANIN 3-6-9, KOHA ËSHTË TË FILLOJMË REALIZOJMË
16:57, Friday, July 07, 2017

Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane Bujar Osmani sot u takua me Koordinatoren dhe përfaqësuesen përhershme të UNDP-së, Luisa Vinton.

Osmani iu falënderua Vintonit për angazhimin profesional dhe personal dhe bashkëpunimit të saj të shkëlqyer. Të dy u dakorduan se UNDP në periudhën e ardhshme mund të jep kontribut në aktivitetet që Qeveria i ndërmer për kthimin e vendit në rrugën e BE-së Kishim një muaj dinamik, finalizuam Planin 3-6-9, koha është të fillojmë të realizojmë. Jemi të vetëdijshëm për pritjet e mdhaja nga qytetarët e cila paraqet edhe një sfidë për ne ti përdorim gjitha mekanizmat që ti adresojmë Reformat Urgjente Prioritare theksoi Osmani.

Duke e pasur parasysh përvojën ndërkombëtare dhe rajonale, Zëvendëskryeministri Osmani theksoi se nga UNDP pret vazhdimin e procesin euro- integrues të vendit edhe më tej. Ai theksi se UNDP është partner shumëvjeçar i Maqedonisë që jep mbështetje në fushat e decentralizimit, përfshirjes sociale, mjedisit jetësor, rikonstruimin në raste të katastrofave, programeve ndërsektoriale dhe programeve të përbashkëta, dhe është i bindur se bashkëpunimi i tillë do të thellohet dhe të avancohet. Gjithashtu shkëmbimi i përvojave në shfrytëzimin e IPA fondeve do të ishte kontribut shtesë në bashkëpunimin e suksesshëm.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.