BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Monografia “Dhjetë vjet nga miratimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit”

Monografia “Dhjetë vjet nga miratimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit”

Broshura në Programet e Komunitetit


Broshura në Programet e Komunitetit

Buletini i Sekretariatit për Çështje Evropiane 2014


Buletini i Sekretariatit për Çështje Evropiane 2014

Вашиот прирачник за Договорот од Лисабон


Вашиот прирачник за Договорот од Лисабон

Договор од Лисабон

Договор од Лисабон

ЕВРОПА од А до Ш прирачник за евроинтеграција


ЕВРОПА од А до Ш прирачник за евроинтеграција

Програми на заедницата

Програми на заедницата

Митови и легенди

Митови и легенди

Преговори за членство во Европската унија

Преговори за членство во Европската унија

faqe: [ 1 ]
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Sektorë
Njësi projektuese
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.