BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
EU talks
Prioritetet urgjente reformuese Bisedime me rrjetin 23
Dialogu aderues i nivelit të lartë dhe OJQ
PRITJET, SFIDAT DHE HAPAT E ARDHSHME NË EUROINTEGRIME 03 nëntor 2015
Strategjia e zgjerimit nga na e Komisionit Evropian, Raporti i progresit për Republikën e Maqedonisë dhe biseda rreth hapave të ardhshëm
Të drejtat fundamentale dhe marëdhëniet ndëretnike
Gjyqsori dhe administrata
MAQEDONIA NË BE, PERSPEKTIVAT DHE SFIDAT
BE MBETET PRIORITETI YNË

Sekretariati për Çështje Evropiane në drejtim të realizimit të BE Agjendës 2015, me qëllim të përmirësimit të kualitetit në procesin e aderimit në Bashkimin Evropian, i udhëhequr nga parimet e inkluzivitetit dhe transparencës në punën e tij filloi me ciklin e debateve “BE bisedime” (EU Talks)

BE bisedimet, do të kenë qëllim, përmes një debati të hapur, konstruktiv dhe profesional, mes palëve të ndryshme shoqërore në tema dhe çështje aktuale, të kontribuojnë në kalibrimin e qëndrimeve të përbashkëta, udhëzime dhe sugjerime të cilat mund të çojnë deri në zgjidhje.


ZKQRM Besimi dhe Sekretariati për Çështje Evropiane, do të organizojnë dhe do të jenë nikoqir të një sëre debatesh, të ashtuquajtura, Bisedime për BE gjatë vitit 2015, me përfshirje të politikanëve të shquar, funksionarë, profesor universitar, përfaqësues të komunitetit të biznesit, përfaqësues të sektorit joqeveritar, gazetarë dhe personalitete të tjera aktive me ndikim në shoqërinë tonë.
 

 

faqe: [ 1 ]
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.