BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
Besimi u takua me sektorin e OJQ për Raportin e Planit Akcional
Besimi në Konferencën ôProjekte evropiane ľ përvoja slloveneö
Zëvendëskryeministri Besimi në Konferencën për shfrytëzimin e fondeve për romë dhe biznes forumin e 8-të të romëve
Takim i Andonovskit me Asociacionin e ekspertëve/këshilltarëve të kryeministrit turk
Besimi ľ Shtajnaker: Të plotësohen rekomandimet e raportit
Besimi ľ Kamsvog: Integrimi Evropian çelës për integrim të brendshëm dhe rajonal
Takim Besimi - Pak: Vlerat Evropiane do ta sjellin Evropën në Maqedoni
Besimi-Stafanson: Konfirmohet mbështetja e Mbretërisë së Suedisë për Republikën e Maqedonisë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian
Besimi - Hovit: Është e rëndësishme të shfrytëzohet rekomandimi për nisjen e bisedimeve me BE-në
Besimi iu falenderua administratës shtetërore për kontributin për Raportin e fundit dhe kërkoi angazhman më të madh për plotësimin e rekomandimeve nga Raporti
Sekretari Shtetërot Andonovski në Konferencën Ndërkombëtare mbi Ndihmën për Zhvillim në Bratislavë
Pjesmarrje e madhe e organizatave qytetare në ftesën për bashkëpunim të ZvKM Besimi
Takim Besimi ľ Europarlamentarë: Në pritje të raportit pozitiv për Republikën e Maqedonisë
Vizita e zëvendëskryeministrit Besimi në Republiken e Italisë: perkrahja e Italisë për integrimin evropian të Republikës së Maqedonisë
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  [ 57 ]  58   59   60   61   62 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.