BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Promovimi i platformës elektronike të fjalorit të Bashkimit Evropian EuroVoc
Takim me delegacion nga Komisioni për cështje Evropiane nga Parlamenti i Estonisë
Takim i zëvendës Kryeministrit Besimi me delegacion nga Ministria e Punëve të Jashtme të Zvicrës
Vizitë me EU Ambasadorët programit për trajnim të financuar nga BE, Shtip
Hapja e konferencës "Ardhmëria e rregullativës mediatike në Maqedoni"
U nënshkruajt marrëveshja për bashkëpunim mes Ambasadës Franceze dhe Sekretariatit për çështje Evropiane
Zëvendës Kryeministri Besimi hapi "Seminarin për anëtarësim në BE"
Besimi at the opening of the conference "Out of the crisis: EU Economic and Social policies reconsidered"
Besimi at the opening of the conference "Out of the crisis: EU Economic and Social policies reconsidered"
Zëvendës Kryeministri Besimi hapi mbledhjen e universiteteve të Maqedonisë në Universitetin American College
"EU Mëngjes" Shënimi i Ditës së Evropës, 9 Maj 2013
Takim i zëvendës Kryeministrit Besimi me zëvendës Kryeministrat e mëparshëm për çështje Evropiane
Zëvendës Kryeministri Besimi takoi Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Greqisë Avramopulos
Zëvendës Kryeministri Besimi promovoi projekt inicijativën "Të rinjtë për Evropën"
Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të mediumeve përmes një takimi joformal me gazetarë dhe përfaqësues të mediave
Zëvendës Kryeministri Besimi takoi Ministrin e Punëve të Jashtme të Shqipërisë Bumçi
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  [ 55 ]  56   57 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.