BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
Promovohet Dokumenti Nacional Strategjik IPA II
Themelohet Rrjeti i Komunikimit BE/IPA
Prezantim i Programeve të Unionit dhe të bursave ôGabriella Konevska Trajkovskaö
Besimi në shënimin e Ditës së Kombeve të Bashkuara
U mbajt mbledhja e tridhjetë e katërt e KPIE
Debat i hapur me përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të mediave
Diskutim i Raportit të KE-së me sektorin civil
Diskutohet Raportit i Komisionit Evropian për gjyqësinë
Zëvendëskryeministri Besimi takon ambasadorin e Finlandës dhe të Irlandës
Zëvendsëkryeministri Besimi ju drejtua të pranishmëve në Seancën e Këshillit Nacional për Eurointegrime, me rastin e marrjes së Raportit të KE-së mbi progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2014
Diskutim me komunitetin akademik rreth Raportit të Komisionit Evropian
Besimi: Në raport ka rekomandim dhe nuk heqim dorë nga rruga drejt BE-së
Diskutim me të punësuarit e Sekretariatit për Çështje Evropiane rreth Raportit për progres të KE-së dhe ndjekja e Pres Konferencës së Shtefan Fyles, Shkup 10.08.2014
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  [ 51 ]  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.