BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: AKTIVITET E UNOPS-IT NË REPUBLIKËN E MAQEDONIS SË VERIUT PO JAPIN REZULTAT
Thirrje e hapur deri tek të gjithë shkollat në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në projektin e Sekretariatit për Çështje Evropiane Ditët e hapura të SÇE-së për nxënësit e klasës së pestë
Takim Osmani - : hulumtim mbi paragjykimin etnik në gjyqësor
OSMANI: INVESTIM NË NJOHURITË EVROPIANE SOT ËSHTË INVESTIM MË I MIRË
Projekti Me njohuri evropiane deri te kryeqyteti evropian u prezantua edhe në Fakultetin Ekonomik në Prilep
Osmani: Interesimi i Studentëve për proceset evropiane potencial që premton transformim të suksesshëm evropian
OSMANI: NEGOCIATAT HAPIN MUNDËSI TË REJA PËR STUDENTËT DHE PËRFSHIRJEN E TYRE NË PROCESET EVROPIANE
Projekti i Sekretariatit për Çështje Evropiane Me njohuri evropiane deri te kryeqyteti evropian u promovua edhe para studentëve të Universitetit Goce Delçeve Shtip
OSMANI: VENDIMI PËR FILLIMIN E NEGOCIATAVE ËSHTË VENDIM FER I UNIONIT DREJT PROGRESIT TË MAQEDONISË SË VERIUT
Takim i Sekretares Shtetërore Gaber me Zëvendës Ministrin për Punë të Jashtmë të Republikës së Turqisë dhe Drejtor për Bashkimin Evropian Kajmakxhi
Me njohuri evropiane SÇE ju çon në kryeqytetin evropian
OSMANI: SË BASHKU NDËRTOJMË EVROPË STABILE, TË FUQISHME DHE TË BASHKUAR
OSMANI:PRANIMI I VLERAVE EVROPIANE- BAZË PËR STABILITET TË BALLKANIT
OSMANI: Maqedonia e Veriut tregoi pjekuri dhe gatishmëri për fillimin e negociatave me Unionin
faqe:  1   2   3   4  [ 5 ]  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.