BALLINA | KONTAKT | ĚĘ | SQ | EN |
Lajme
Besimi për vizitë pune në Shqipëri
Intensifikim i bashkëpunimit me projekte me R.P të Kinës
Sekretariati për Çështje Evropiane shënoi Ditën Evropiane të gjuhëve, u krijua “Muri i gjuhëve”
Besimi në Parlament prezantoi shkallën e realizimit të NPAA gjatë tremujorit të parë dhe të dytë
Çivining bursat mundësi për studim në Britani
Besimi prezantoi kontributin e Republikës së Maqedonisë rreth procesit eurointegrues para ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë
Në prag të Raportit të Komisionit Evropian Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë për Transport dhe Lidhje në kuadër të ciklit të “EU-IPA koordinimeve institucionale”
Në prag të Raportit të Komisionit Evropian Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në kuadër të ciklit të “EU-IPA koordinimeve institucionale”
Në prag të Raportit të Komisionit Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale - në kuadër të ciklit të “BE-IPA koordinimeve institucionale”
Delegacioni i Drejtoratit të Përgjithshëm për Zgjerim në vizitë në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Në prag të Raportit të Komisionit Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale - në kuadër të ciklit të “BE-IPA koordinimeve institucionale”
Takimi i zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadoren e re të Republikës së Gjermanisë, Sh.S. Dr. Christine D. Althauser
Prezantim i Besimit në Parlament për shkallën e realizimit të NPAA
Në pritje të Raportit të Komisionit Evropian, Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - në kuadër të ciklit të “EU-IPA koordinimeve institucionale”
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadorin e Polonisë, Sh.E. Jacek Multanovski
Takim i Besimit me ambasadorin e ri të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  [ 46 ]  47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.