BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Vizitë pune e Zëvendëskryeministrit Besimi në Republikën e Turqisë
U realizua IPA punëtoria
BE bisedime, Bashkëpunim me sektorin civil Tema: prioritetet urgjente reformuese Bisedime me rrjetin 23
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Daniel Erik Shaer
Prioritetet e Mbretërisë së Holandës para Komisionit për Çështje Evropiane
Takim joformal i Zëvendëskryeministrit Besimi me ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare të BE-së
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. V. Vuter Plomp
Vizita e Zëvendëskryeministrit Besimi në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë
Besimi për vizitë në Komisionin antikorrupsion
Sekretariati për Çështje Evropiane mikpritës i grupit të studentëve
U nënshkrua marrëveshja për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës
Zëvendëskryeministri Besimi për vizitë në Ministrinë e Drejtësisë
Vizitë institucionale e Sekretariatit për Çështje Evropiane në Komisionin Shtetëror Zgjedhor
Takim i zëvendësministrit Besimi dhe ministrit Spasovski
Mbledhje për reformat në adminiatratë dhe media
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  [ 43 ]  44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.