BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Fjalimi i Sekretares Shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Blazheska në ngjarjen 10 vite bashkëpunim Normadi e Poshtme Maqedoni, Kanë, Francë
U realizua takim mes Sekretares shtetërore për Çështje Evropiane Blazheska dhe Sekretarit Shtetëror të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës Desir
Takim i realizuar mes Zëvendëskryeministrit Besimi dhe Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Belgjikës, Rejnders
Takim me ambasadorët e BE-së në Maqedoni
Bashkimi Evropian në Maqedoni Kafe Pauzë me Ambasadën e Austrisë
Zëvendëskryeministri Besimi në Kuvend prezantoi statusin e NPAA (rishikim për vitin 2015)
Filloi cikli BE bisedime BE prioritet i padyshimtë
U mbajt prezantimi i Programeve të reja të Unionit 2014 2020
Promovim i tuining projektit Përforcim i kapaciteteve institucionale për procesin e integrimit evropian i financuar nga BE
Fjalim i Zëvendëskryeministrit Besimi në prezantimin e Strategjisë së Evropës Juglindore 2020
Vizitë e nxënësve në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Zëvendëskryeministrit Besimi u takua me delegacionin e Partisë së Socialistëve Evropian, PES
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Ambasadorin e ri të SHBA-së në Republikën e Maqedonisë, Xhes Bejli
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Eurokomisarin e ri për Negociata dhe Zgjerim, Johanes Han
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41  [ 42 ]  43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.