BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me sekretarin gjeneral të Fondacionit Konard Adenauer
U realizua Konferenca Rajonale në temë : Qasja e Reformave për Ballkanin Perëndimor në organizim të Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe me perkrahjen e Shoqërisë Gjermane për bashkëpunim - GIZ
Besimi: Komisari Han pret që t"u përmbahemi rekomandimeve në raportin e KE-së
Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane Blazheska në vizitë pune në Bruksel
Strategjia e zgjerimit nga Komisioni Evropian, Raporti për progresin e Republikës së Maqedonisë dhe diskutim rreth hapave të ardhshëm me shoqëritë civile
Fjala e Zëvendëskryeministrit Besimi me rastin e kremtimit jubilar të 65 vjetorit të fakultetit Ekonomik në Shkup, dhe 20 vjetori i ekzistencës së Qendrës për të dhëna dhe Informacione të BE-së në kuadër të këtij fakulteti.
Kreu i sapoemëruar i Misionit të OSBE -së takohet me Zëvendëskryeministrin Besimi
Brifing për Strategjinë e zgjerimit nga Komisioni Evropian, Raport i progresit i R. së Maqedonisë dhe hapat e ardhshme
Fjala e Zëvendëskryeministrit Besimi në Konferencën nacionale: Etika gazetareske dhe vlerat e mediave në rrethana të veçanta dhe gjatë kohës së zgjedhjeve
Konferenca e dytë e donatorëve përkushtuar sfidës së refugjatëve ľ migrantëve
Fjala e Zëvendëskryeministrit Fatmir Besimi në Konferencën e Ministrave për ndryshimet klimatike ľ 6 Nëntor 2015, Shkup
Zëvendëskryeministri Besimi mori pjesë në debatin publik në temë: äREPUBLIKA E MAQEDONISË NË RRUGË DREJT EUROINTEGRIMITö
U realizua punëtori për prezantim të Kornizës së përbashkët për vlerësim (Common Assessment Framework (CAF))
ôPritjet, Sfidat dhe Hapat e Ardhshme në Eurointegrimeö
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me ambasadoren e Danimarkës z-nja Lisalote Plasner
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  [ 41 ]  42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.