BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me Ministrin e Punëve të Jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës
Besimi për vizitë pune në Bruksel
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Vilem Vuter Plomp
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z-nj Renate Kobler
Punëtori rajonale për terminologji në fushën e BE-së
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me znj. Danijella Barishiq
Zëvendëskryeministri Besimi në konferencë rajonale në Mal të Zi
Zëvendëskryeministri Besimi u takua me Sekretarin Shtetëror për Çështje Evropiane të Francës z. Dezir
U realizua takim mes Besimit dhe ministrave Mitov dhe Bushati
U realizua takim mes Besimit dhe ministrave Mitov dhe Bushati
U mbajt takimi i parë i komitetit Nacional i investimeve
Zëvendëskryeministri Besimi në takimin e Ministrave në Luksemburg
TAKIMI I DYMBËDHJETË I MARRËVESHJES PËR STABILIZIM DHE ASOCIIM MES REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN- Bruksel
Takimi Besimi- Koxias
Edhe Mogerini e porositi Besimin të respektohet marrëveshja e 2 qershorit
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  [ 40 ]  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.