BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Lajme
U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë
Temë e debatit BE Yjet: ĹĺMediat sociale dhe liria e të shprehuritĺĺ
Delegacion nga Komisioni për Çështje Evropiane në Parlamentin Holandez takuan me Zëvendëskryeministrin Besimi
Zëvendëskryeministri Besimi dhe Ambasadorja e Francës Lorens Oer nënshkruan letër për bashkëpunim
Takimi i Zëvendëskryeministrit Besimi me Ministrin për Punë të Jashtme të Italisë, Gentiloni
Takim i donatorëve përkushtuar migracionit
Besimi ľ Çollaku: Përforcimi i bashkëpunimit në Euroitegrime
Be në Maqedoni Destinacioni Spanja-Sport
Programet e Unionit si instrument i BE-së për mbështetje
zëvendëskryeministri Besimi kishte fjalën e tij në seancën e Këshillit Nacional për Eurointegrime në të cilën u diskutua Rezoluta për progresin e Republikës së Maqedonisë
IPA Pres konferencë
Besimi: Han konfirmoi - do të pritet raporti i OSBE/ODIHR dhe KSHZ-së për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni
Zëvendëskryeministri Besimi në Bruksel pjesëmarrës në Konferencën ôPartneritetet e Ballkanit ľ Përforcim i lidhjeve në rajonö
Takim i Zëvendëskryeministrit Besimi me z. Miroslav Lajçak në Bruksel
BE Bisedime, bashkëpunim me Sektorin Civil, bisedë me Fondacionin Shoqëri e Hapur- Maqedoni dhe Qendra e Maqedonisë për edukim Evropian
Zëvendëskryeministri Besimi kishte fjalën e tij në Tvining projektin "Përforcimi i kapaciteteve administrative për transpozimin e Direktivave emetive industriale 2010/75/BE"
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  [ 40 ]  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.