BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
BE në Maqedoni Kafe pauzë me ambasadën e Mbretërisë së Holandës
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me z-nj Luiza Vinton
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me ambasadorin e Republikës së Kosovës në Republikën e Maqedonisë z. Ylber Hysa
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me ambasadorin e Italisë Beleli
Takim i rregullt me përfaqësues të IPA strukturës dhe përfaqësues të Delegacionit të BE-së
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me SH. T. z. Fatos Reka
U realizua prezantim në temë: Hyrje në procesin e Integrimeve Evropiane dhe përgatitja e versionit nacional acquis communautaire
U realizua komiteti i Përbashkët mes Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi
Me rastin e Ditës së Evropës, Sekretariati për Çështje Evropiane në mënyrë tradicionale edhe këtë vit organizoi BE Mëngjes me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së dhe zëvendëskryeministrat e mëparshëm për Çështje Evropiane.
Debati Yjet e BE-së në temë: Barazia Gjinore
Konferenca shkencore Republika e Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian (2020)
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me Euro deputeten Petir
Zëvendëskryeministri Ademi në hapjen e Programit "Ditët e Evropës në Komunën e Çairit"
Prezantimi i Programit nacional të reviduar për miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA), para ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-së
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me Ambasadorin e Republikës së Sllovenisë z. Rakovec
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  [ 34 ]  35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.