BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Ligjëratë në temën E ardhmja e BE-se 2025 dhe pikëpamja e Republikës së Maqedonisë
Konferenca ndërkombëtare Praktikat e mira për trajnim në vendet anëtare të BE-së
Prezantim Ndërtimi i kapaciteteve për BE-në
Takim pune lidhur me agjendën Evropiane, Ademi-Zhbogar
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me studentë nga fakulteti i shkencave politike
Takim Ademi-Bejli
Takim i realizuar mes ZKQRM Ademit dhe organizatat joqeveritare të shpërblyera për integrimin e Romëve
Gazetarë nga mediat udhëheqëse evropiane në takim me Zëvendëskryeministrin Ademi
Blazheska në forumin Perspektiva Evropiane për zhvillim lokal
IPA komiteti monitorues
Ademi, Klark dhe Vinton në takim për projektet e realizuara me UNDP
Studentët e Fakulteti Ekonomik për vizitë në Sekretariatin për Çështje Evropiane
Sekretariati për Çështje Evropiane nikoqir e ligjëratave për studentët e Kolegjit Amerikan
Projekti përfundimtar në Delegacionin e BE-së, me profesionistët e gjeneratës së re nga Ballkani Perëndimor
Ekspert të rinj nga Ballkani Perëndimor për vizitë në Maqedoni në kuadër të Skemës evropiane për profesionistët e rinj
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  [ 31 ]  32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.