BALLINA | KONTAKT | ĚĘ | SQ | EN |
Lajme
Sekretarja Shtetërore për Çështje Evropiane Ana Blazheska në konferencë në Letoni
Takim i Zëvendëskryeministrit Ademi me euro deputetin slloven Aljoz Peterle
Hapja e Tuining projektit ‘Mbështetje plotësuese për përforcimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve të BE-së dhe IPA-s për Qendrën e Trajnimeve të SÇE-së”
Zëvendëskryeministri Arbër Ademi realizoi takim me ambasadorin e ri të Sllovenisë Milan Jazbec
Sekretariati për Çështje Evropiane nikoqire e konferencës në temë ‘’ Përgatitja e versionit Nacional të së drejtës së Bashkimit Evropian – gjendja momentale dhe sfidat’’
Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Agjencioni për aviacionin civil nënshkruan memorandum për bashkëpunim
Zëvendëskryeministri Arbër Ademi në takim me ambasadorin e Norvegjisë Arne Sanes Bjernstad
Konferencë në temë ‘’ Ndikim i sigurisë globale sfida në Evropë dhe Ballkanin Perëndimor dhe mënyra e menaxhimit’’ që realizohet në kuadër të bashkëpunimit me Mbretërinë Norvegjeze
Ademi në përmbylljen e projektit ‘’ Sistemi i qëndrueshëm për BE trajnime’’ :300 nëpunës shtetëror të trajnuar, bashkëpunimi me Mbretërinë Norvegjeze vazhdon
Përmbyllja e tuining projektit “Përforcim i mëtutjeshëm i kapaciteteve organizative dhe institucionale për procesin e integrimit evropian”
U prezantuan mundësitë e ofruara nga bashkëpunimi i vendosur mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe Kolegji Evropian – Natolin
Ademi në promovimin e projektit “Rehabilitim dhe zgjerim i rrjetit të kanalizimit në Komunën e Kumanovës”
Ademi në hapjen e konferencës ‘’Republika e Maqedonisë – 10 vite nga CEFTA 2006’’
Zëvendëskryeministri Arbër Ademi realizoi takim me ambasadorin e ri Francez Kristian Timonie
Takim i zëvendëskryeministrit Arbër Ademi me ambasadorin e Republikës së Italisë në Republikën e Maqedonisë
Takim i Sekretarit shtetëror për Çështje Evropiane, znj Ana Blazheska me Ambasadorin e Urdhrit Sovran Ushtarak të Maltës Paul Gierinski
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  [ 30 ]  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.