BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
QEVERIA OBLIGOI ZËVENDËSKRYEMINISTRIN OSMANI PËR KOORDINIM ME INICIATIVAT TË CILAT DALIN NGA STRATEGJIA PËR BALLKANIN PERËNDIMOR TË KOMISIONIT EVROPIAN
OSMANI: STABILITETI POLITIK I GJERMANISË PARAQET NXITJE BAZË EDHE PËR PROCESIN E ZGJERIMIT
OSMANI: INTEGRIMI I BALLKANIT PERËNDIMOR NË BE DHE NATO ËSHTË GARANCI PËR STABILITETIN DHE SIGURINË E EVROPËS
Mbështetje sektoriale buxhetore "Mundësitë dhe sfidat"
OSMANI: NA NEVOJITET NDIHMË NË NDËRTIMIN E KONSENSUSIT TË GJERË SHOQËROR PËR ÇËSHTJET STRATEGJIKE
OSMANI: PËRMES PËRVOJAVE TË ZVICRËS DO TË SIGUROJMË IMPLEMENTIM EFIKAS TË LIGJIT TË RI PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE
OSMANI: MBËSHTETJE TË SINQERTË NGA FRANCA NË MOMENTE KYÇE PËR PERSPEKTIVAT EVROPIANE TË MAQEDONISË
OSMANI: PËRMES STRATEGJISË, BASHKIMI EVROPIAN KTHEN FOKUSIN DREJT BALLKANIT PERËNDIMOR
OSMANI: PËR IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË NEVOJITET NJË SINERGJI MES PUSHTETIT DHE SEKTORIT CIVIL
OSMANI: NEVOJITET E GJITHË ADMINISTRATA TI PËRGATIS KAPACITETET PËR BISEDIME EVENTUALE ME BASHKIMIN EVROPIAN
OSMANI: MBËSHTETJA E SHBA-SË PARAQET BAZË MBI TË CILËN ËSHTË NGRITUR PROGRESI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
OSMANI: ZGJERIMI PARAQET INTERES TË PËRBASHKËT PËR VENDET TONA
OSMANI: NË KUSHTE TË AGJENDËS SË NGJESHUR EVROPIANE DUHET TË SHFRZTËZOJMË NDIHMËN QË NA OFROHET
OSMANI: STRATEGJIA HAP NË MËNYRË EKSPLICITE MUNDËSINË E HYRJES NË BE
OSMANI: PRES MBËSHTETJEN E NORVEGJISË NË PERIUDHËN KYÇ PËR MAQEDONINË
OSMANI: STRATEGJIA DO TI MBYLL ÇËSHTJET E ORIENTIMIT EVROPIAN TË BALLKANIT PERËNDIMOR
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  [ 23 ]  24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.