BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Para vizitës në Paris, Osmani u takua me Timonie
OSMANI: VËREJTJET E FUNDIT TË PRIBE-s NË PËRGJITHËSI DO TË PËRFSHIHEN NË PLANIN 3-6-9
OSMANI NË SALZBURG: GJITH BALLKANI ËSHTË NËN NDIKIMIN E OPTIMIZMIT EUROPIAN QË ËSHTË I PRANISHËM EDHE NË VENDET ANËTARE TË UNIONIT
OSMANI: NË PËRPUTHJE ME PROCESIN REFORMUES DHE FRZMËS POZITIVE PRES QË BE-ja TË REAGOJË NË MËNYRË ADEKUATE
OSMANI: BREXIT NUK DO TË NDIKOJË NEGATIVISHT NË ZGJERIMIN E BE-së DREJT BALLKANIT PERËNDIMOR
Komiteti i tretë i përbashkët mes Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi OSMANI: OPTIMIZMI RAJONAL EUROPIAN PARAQET SHANS TË PAPËRSËRITSHËM PËR VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOTR
OSMANI: MBËSHTETJA E TARGETUAR NGA USAID KA NDIKIM TË MADH NË ZHVILLIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
OSMANI: NA PRET BASHKËPUNIM I FRYTSHËM ME KOMUNITETIN E BIZNESIT
OSMANI: PRESIM PROGRES KONKRET PËR INTEGRIMET TONA EURO-ATLANTIKE
OSMANI: NA NEVOJITET MBËSHTETJE PËR ZGJIDHJEN URGJENTE TË ÇËSHTJES PËR NATO
OSMANI NË TAKIM ME BRGLEZ: VLERËSOHET NDIHMA E SLLOVENISË PËR INTEGRIMIN E VENDIT NË BE
OSMANI NË TAKIM ME HANTKE: NEVOITET MBËSHTETJE PËR DIALOG MES GJITHA PARTIVE POLITIKE PËR MBYLLJEN E ÇËSHTJEVE TË INTERESIT NACIONAL
OSMANI: PRES UNIFIKIM RRETH INTEGRIMEVE EUROPIANE DHE PLANIT 3-6-9
PROPOZIM LIGJI PËR SHFRYTËZIMIN E GJUHËVE ËSHTË PJESË E MARËVESHJES KORNIZË, FUNDAMENT I MARRËDHËNIEVE NDËRETNIKE DHE INTEGRIMEVE EURO-ATLANTIKE
TAKIM OSMANI REI OSMANI: NA NEVOITET KONSESUS NDËRPARTIAK PËR ÇËSHTJET E EURO-INTEGRIMEVE
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  [ 22 ]  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.