BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: AUTORITETI I PPE-së MUND TË NDIHMOJË PËR ARRITJEN E KONSENSUSIT
OSMANI: PRES QË NDËRTIMI I BESIMIT TË REZULTOJË ME MBYLLJEN E ÇËSHTJEVE TË HAPURA
OSMANI: MBËSHTETJA E FRANCËS NË PROCESIN E ZGJERIMIT ËSHTË BAZË PËR OPTIMIZMIN EVROPIAN TË BALLKANIT
OSMANI: SIVJET PATJETËR TI PËRMBUSHIM PROJEKTET KRYESORE INFRASTRUKTURORE TË FINANCUARA NGA IPA
OSMANI: VIJON INTENSIFIKIM I BASHKËPUNIMIT RAJONAL PËR ÇKA PRES MBËSHTETJEN E RESPA-s
OSMANI: DUHET TË SHFRYTËZOHEN GJITHA MEKANIZMAT PËR AVANCIMIN E ABSORBIMIT TË MJETEVE NGA IPA
OSMANI: EKZISTON POTENCIAL PËR AVANCIMIN E BASHKËPUNIMIT MES MAQEDONISË DHE UKRAINËS
OSMANI: SEANCA E PËRBASHKËT QEVERITARE- KURORË E FQINJËSISË SË MIRË MES MAQEDONISË DHE KOSOVËS
OSMANI: PRES QË RAPORTI I KOMISIONIT TA VALORIZOJË PROGRESIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Ceremonia e nënshkruarjes së Marrëveshjes për bashkëpunim zhvillimor dhe Marrëveshjes për kushtet e përgjithshme të bashkëpunimit zhvillimor mes Republikës së Maqedonisë dhe Suedisë
OSMANI: AMBICIA JONË ËSHTË TI FILLOJMË NEGOCIATAT ME BE-në GJATË KOHËS SË KRYESIMIT TË AUSTRISË
OSMANI: BASHKËPUNIMI I SUKSESSHËM MES MAQEDONISË DHE JAPONISË U KURORËZUA ME BUXHET MË TË LARTË PËR PROJEKTE ZHVILLIMORE
OSMANI: PËRMES REALIZIMIT TË PLANIT 3-6-9 MAQEDONIA DO TË PËRFSHIHET NË DINAMIKËN 20-25 TË BASHKIMIT EVROPIAN
QEVERIA OBLIGOI ZËVENDËSKRYEMINISTRIN OSMANI PËR KOORDINIM ME INICIATIVAT TË CILAT DALIN NGA STRATEGJIA PËR BALLKANIN PERËNDIMOR TË KOMISIONIT EVROPIAN
OSMANI: STABILITETI POLITIK I GJERMANISË PARAQET NXITJE BAZË EDHE PËR PROCESIN E ZGJERIMIT
OSMANI: INTEGRIMI I BALLKANIT PERËNDIMOR NË BE DHE NATO ËSHTË GARANCI PËR STABILITETIN DHE SIGURINË E EVROPËS
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  [ 21 ]  22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.