BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: KOHA ËSHTË PËR PAJTIMIN E POPUJVE TË BALLKANIT
OSMANI: MAQEDONIA DHE KOSOVA KANË POTENCIAL PËR THELLIMIN E BASHKËPUNIMIT TË NDËRSJELLË
OSMANI: TANI KEMI NEVOJË PËR MBËSHTETJEN E MIQVE TANË NDËRKOMBËTAR
OSMANI: MAQEDONIA DHE KOSOVA NDAJNË ORIENTIM TË NJËJTË EURO- ATLANTIK
OSMANI: NEVOJITET AVANCIMI I BASHKËPUNIMIT EKONOMIK DHE SHKËMBIM MES DY VENDEVE
OSMANI: MAQEDONIA DHE SHQIPËRIA MERITOJNË VEND NË STRATEGJINË PËR ZGJERIM TË KOMISIONIT EVROPIAN
OSMANI: MAQEDONIA E PËRGATITUR DO TI PRET DATAT KYÇ PËR INTEGRIME EVROPIANE NË VITIN 2018
OSMANI: KEMI SHANS HISTORIKE POR EDHE OBLIGIM QË TI JAPIM FUND ÇËSHTJES SË EMRIT
OSMANI: KRYESIMI ME BE-NË ËSHTË NDER PËR REPUBLIKËN E BULLGARISË, POR EDHE SHANS I MADH PËR REPUBLIKËN E MAQEDONISË
OSMANI: SË BASHKU ME FILIPÇEN PRES QË TA AVANCOJMË ABSORBIMIN E NDIHMËS SË HUAJ NË SHËNDETËSI
OSMANI: FILLIMIN EVENTUAL TË NEGOCIATAVE DO TA PRESIM TË PËRGATITUR
OSMANI: SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE PATJETËR TË JETË I PËRGATITUR PËR FILLIMIN E NEGOCIATAVE NË VITIN 2018
OSMANI: MBËSHTETJEN E FRANCËS DO TA SHFRYTËZOJMË PËR TA PËRGATITUR SEKRETARIATIN PËR FILLIMIN E NEGOCIATAVE NË VITIN 2018
OSMANI: MBËSHTETJA E VAZHDUESHME NGA HUNGARIJA PARAQET NXITJE TË RËNDËSISHME PËR PERSPEKTIVËN EVROPIANE TË MAQEDONISË
OSMANI: MBËSHTETJA FINANCIARE NGA KINA ËSHTË PJESË E MARRËDHËNIEVE TË PËRGJITHSHME MIRA MES DY VENDEVE
faqe:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  [ 20 ]  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.